• facebook
 • rss
 • Historia archidiecezji wrocławskiej

  dodane 12.04.2011 02:00

  Diecezja wrocławska została erygowana w 1000 r. – obok biskupstwa w Krakowie i Kołobrzegu – w ramach metropolii gnieźnieńskiej. W Gnieźnie wyświęcono pierwszego biskupa wrocławskiego – Jana.

  • 1034–1037  – reakcja pogańska
  • 1038 – najazd księcia czeskiego Brzetysława
  • 1050 – odnowienie polskiej organizacji kościelnej przez Kazimierza Odnowiciela
  • 1051 – bp wrocławski Hieronim sprowadza z Rzymu do Wrocławia relikwie św. Wincentego diakona, mianowanego wkrótce drugim patronem katedry
  • 1149–1169 – diecezją kieruje bp Walter z Malonne, który w miejsce pierwotnej katedry rozpoczyna budowę katedry w stylu romańskim 
  • 1155 – papież Hadrian IV bullą protekcyjną bierze biskupstwo wrocławskie pod swoją opiekę
  • 1169–1301– okres intensywnej działalności kolejnych biskupów, rozwój sieci parafialnej, zakonów, liczne fundacje klasztorów, m.in. w Lubiążu, Trzebnicy, Henrykowie; czas wielu świętych i błogosławionych (m.in. bł. Benigna, bł. Czesław, św. Jadwiga, św. Jacek Odrowąż, bł. Bronisława)
  • 1241 – najazd Tatarów
  • 1301–1376 – „złote biskupstwo” – czas bardzo silnej pozycji wrocławskiego biskupstwa
  • 1376–1482 – upadek biskupstwa w późnym średniowieczu
  • 1482–1520 – w przededniu reformacji
  • 1519 – początek reformacji na Śląsku; czas reformy Kościoła i kontrreformacji prowadzonej przez świeckie władze
  • 1565 – założenie seminarium duchownego we Wrocławiu
  • 1702 – gimnazjum jezuickie we Wrocławiu zostaje wyniesione do rangi uniwersytetu przez cesarza Leopolda I
  • 1742 – początek pruskiej władzy na Śląsku
  • 1810 – sekularyzacja kościelnych majątków, w późniejszych latach Kulturkampf; zarazem czas rozwoju nowych zgromadzeń zakonnych i podejmowania nowych inicjatyw w Kościele
  • 28.10.1925 – powołanie diecezji katowickiej
  • 1929 – biskupstwo wrocławskie zostaje wyniesione do rangi arcybiskupstwa, a jego ordynariusz staje się głową osobnej, rozległej prowincji kościelnej, która obejmuje poza archidiecezją wrocławską, diecezję berlińską, delegaturę w Pile oraz diecezję warmińską
  • 05–07.1945 – kapitulacja hitlerowskich Niemiec; śmierć wrocławskiego ordynariusza kard. Adolfa Bertrama
  • 08.07.1945 – kardynał August Hlond, prymas Polski, otrzymuje od Stolicy Apostolskiej specjalne pełnomocnictwa dla uregulowania polskiej administracji kościelnej „in tutto teritorio polacco", w tym także na ziemiach zachodnich. W oparciu o te uprawnienia kardynał A. Hlond na dotychczasowym terenie archidiecezji wrocławskiej ustanawia trzy nowe jednostki administracyjne ze stolicami we Wrocławiu, Opolu i Gorzowie Wlkp. Na ich czele ustanawia administratorów apostolskich z prawami biskupów rezydencjalnych; 15.08.1945 wręcza im dekrety nominacyjne
  • 01.09.1945 – ks. Karol Milik oficjalnie rozpoczyna urzędowanie we Wrocławiu jako administrator apostolski; tego dnia poprzysięga odbudowę zniszczonej katedry
  • 1948 – Konferencja Episkopatu Polski we Wrocławiu
  • 1951 – władze państwowe ogłaszają komunikat o likwidacji stanu tymczasowości w administracji kościelnej na ziemiach zachodnich, usuwają z urzędu ks. Karola Milika, zmuszają kapitułę katedralną do wyboru w jego miejsce wikariusza kapitulnego w osobie ks. Kazimierza Lagosza
  • 1951– 1956 – czas stalinowskiego terroru i represji wobec Kościoła
  • 29.07.1951 – poświęcenie odbudowanej katedry wrocławskiej
  • 16.12.1956 – uroczysty ingres do katedry wrocławskiej bp. Bolesława Kominka – pierwszego po wielu wiekach we Wrocławiu biskupa polskiego
  • 1964 – utworzenie Akademickiego Studium Teologicznego, przemianowanego później na Papieski Fakultet Teologiczny
  • 26.06.1972 – bullą „Episcoporum Poloniae coetus” Papież VI reguluje stosunki kościelne w Polsce zatwierdzając powołane po wojnie nowe diecezje i powołując dla nich pełnoprawnych ordynariuszy; abp B. Kominek zostaje mianowany polskim arcybiskupem metropolitą wrocławskim, któremu podporządkowana jest diecezja opolską
  • 05.03.1973 – abp Bolesław Kominek otrzymuje biret kardynalski i paliusz
  • 10.03.1974 – abp Bolesław Kominek umiera; przez blisko 2 lata archidiecezją wrocławską zarządza w charakterze wikariusza kapitulnego bp Wincenty Urban, a władze państwowe utrudniają wybór pełnoprawnego ordynariusza
  • 02.02.1976 – uroczysty ingres do katedry wrocławskiej abp. Henryka Gulbinowicza, dotychczasowego administratora apostolskiego w Białymstoku; kolejne inicjatywy arcybiskupa w czasach walki o wolność, m.in.:  Arcybiskupi Komitet Charytatywny, Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Schronisko im. Brata Alberta, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Dom Samotnej Matki
  • 21.06.1983 – wizyta Jana Pawła II we Wrocławiu
  • 25.05.1985 – wyniesienie abp. H. Gulbinowicza do godności kardynalskiej
  • 1985 – 1991 – pierwszy po wojnie synod diecezjalny
  • 28.12.1989 – 02.01.1990 – XIV Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane we Wrocławiu przez wspólnotę z Taizé
  • 25.03.1992 – na mocy bulli Jana Pawła II „Totus tuus Poloniae Populus” z terenu archidiecezji wrocławskiej zostaje wydzielona diecezja legnicka, ponadto 16 parafii  wyłączonych z archidiecezji wrocławskiej należy odtąd do nowo utworzonej diecezji kaliskiej
  • 28.12.1995–01.01.1996 – XVIII Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane we Wrocławiu przez wspólnotę Taizé
  • 30.11.1996 – ks. Edward Janiak przyjmuje sakrę biskupią w katedrze wrocławskiej
  • 25.05.– 01.06.1997 – 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu oraz wizyta Jana Pawła II
  • 2000 – obchody tysiąclecia Biskupstwa Wrocławskiego
  • 24.02.2004 – z terenu archidiecezji wrocławskiej wydzielona zostaje diecezja świdnicka
  • 24.04.2004 – ingres abp. Mariana Gołębiewskiego do katedry wrocławskiej
  • 11.02.2006 – ks. Andrzej Siemieniewski przyjmuje sakrę biskupią w katedrze wrocławskiej
  • 21.07.2012 - papież Benedykt XVI mianuje biskupa Edwarda Janiaka ordynariuszem kaliskim
  • 18.05.2013 - papież Franciszek mianuje Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim bp. Józefa Kupnego z Katowic
  • 16.06.2013 - ingres abp. Józefa Kupnego do katedry wrocławskiej
    
  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół