Jesteśmy coraz bliżej

Gość Wrocławski 05/2013

publikacja 31.01.2013 00:15

Najważniejszym przesłaniem płynącym z wrocławskich spotkań ekumenicznych jest to, że chcemy budować jedną wspólnotę w Chrystusie.

Jesteśmy coraz bliżej

To dobrze, że oprócz tych, którzy w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan są zaangażowani od lat, pojawiają się również osoby młode, które chcą budować dobre relacje między chrześcijanami – mówił podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-metodystycznym bp Ryszard Bogusz reprezentujący wspólnotę ewangelicko-augsburską. Nawiązał w ten sposób do uczestniczącej w modlitwie młodzieży, która czynnie włączyła się w jej przygotowanie. U metodystów zabrzmiały bowiem śpiewy z Taizé.

Pastor wrocławskiego zboru metodystów ks. Krzysztof Wolnica podsumowując Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaznaczył, że w stolicy Dolnego Śląska jest dobry grunt do dialogu ekumenicznego. – We Wrocławiu mamy duchowieństwo otwarte, które chce rozmawiać nie tylko o tym, co nas łączy, ale przede wszystkim o tym, co nas dzieli. Najważniejsze, że podczas tych dyskusji dochodzimy do wniosku, iż te różnice wcale nie są takie ogromne. Czasem okazuje się, że jesteśmy bliżej siebie, niżby się na pierwszy rzut oka wydawało – mówił. Za największe osiągnięcie spotkań chrześcijan różnych wyznań pastor K. Wolnica uważa sam fakt, że możliwa jest wspólna modlitwa. Przypomina, że droga do tego była bardzo długa.kab