Św. Jan patronem

Agata Combik

publikacja 29.01.2013 16:04

Projekt uchwały o ustanowieniu św. Jana Apostoła i Ewangelisty patronem Oleśnicy został przyjęty 29 stycznia przez oleśnicką Radę Miasta 11 głosami za, 5 przeciw.

Św. Jan patronem W mieście św. Jana Apostoła dla Jana Pawła II Robert Libigocki /UM Oleśnica

Co prawda na początku sesji Rady Miasta padł wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad – argumentowany potrzebą konsultacji społecznych – jednak wniosek nie przeszedł w głosowaniu. W czasie dyskusji na ten temat radny Wiesław Piechówka wskazał na historyczne podstawy uznania św. Jana za patrona miasta: – Ten patron jest już wyrażony w naszym herbie, który został przez poprzednie Rady zgłoszony i  zatwierdzony, czyli tzw. orzeł z nimbem – mówił, przypominając, że jego geneza wiąże się z przybyciem do Oleśnicy w XII wieku joannitów, którzy założyli tutaj swoją komturię. Ich patronem był właśnie św. Jan i to z inicjatywy joannitów ich herb stał się herbem tego miasta, wtedy jeszcze osady. – I od tamtego czasu, od XII wieku, nie zmieniono nigdy pieczęci miasta i zawsze św. Jan Apostoł i Ewangelista był jego patronem, dlatego namawiam swoich kolegów – zachęcał – abyśmy nie przerywali tej wielosetletniej tradycji i utrzymali w mocy to, co niegdyś nasi poprzednicy – mówię o radnych – wybrali jako herb, a dziś jako patrona.

Radna Janina Szczuraszek zwróciła uwagę na fakt, że wiele polskich miast ma świętych za patronów i tym się szczyci. Wyraziła przekonanie, że św. Jan przyczyni się do otwartości i wrażliwości na obecność różnych kultur czy wyznań. – Będzie można organizować tzw. Dni Janowe, odpust św. Jana – przekonywała. – W czasie tych dni będzie można organizować wiele imprez kulturalno-rekreacyjno-handlowych, prezentacje kultury regionalnej, mniejszości narodowych (…), biegi uliczne, zabawy, konkursy dla dzieci, uliczne teatry…

Część radnych wyraziła opinie krytyczne wobec projektu uchwały ustanawiania św. Jana patronem miasta – wskazując na niedopracowanie pewnych jej elementów oraz m.in. na fakt uchylenia przez wojewodę podobnej uchwały w Dusznikach Zdroju. Padł również głos, że skoro i tak św. Jan, obecny w herbie miasta, jest poniekąd jego patronem, to może nie trzeba specjalnej uchwały… Ostatecznie jednak spośród 18 obecnych radnych 11 głosowało „za”.

Na tej samej sesji Rada przyjęła także m.in. projekt uchwały o nadaniu placowi w pobliżu budowanego w Oleśnicy kościoła nazwy „plac Fatimski” oraz o nazwach dla kilku parków.

By święty został uznany za patrona Oleśnicy, Rada Miejska lub wyznaczona przez nią osoba powinna zwrócić się do metropolity z prośbą o przyznanie i ogłoszenie patrona. Dalsza procedura wymaga zwrócenia się przez rządcę diecezji do Stolicy Apostolskiej i uzyskanie zgody odpowiedniej dykasterii Kurii Rzymskiej.