O in vitro bez sloganów

Ks. Rafał Kowalski

publikacja 10.06.2013 16:27

Emocje, utarte frazesy i cała rzesza osób, które na dany temat nie mają elementarnej wiedzy - oto problem współczesnej debaty na temat wyzwań bioetycznych w naszym kraju.

O in vitro bez sloganów Wykład profesora to kolejne spotkanie TSI przy PWT Archiwum TSI

Papieski Wydział Teologiczny daje temu kres i zaprasza do dyskusji na temat in vitro znanego i cenionego genetyka.

Czy in vitro jest obojętne dla biologii człowieka? - spotkanie pod takim tytułem, którego zasadniczą częścią będzie wykład kierownika Zakładu Genomiki Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Stanisława Cebrata, odbędzie się 12 czerwca o 19.00 w auli PWT (pl. Katedralny 1), w ramach otwartych posiedzeń Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych.

To szansa zdobycia rzeczowej wiedzy na temat, na który tak chętnie wypowiada się wielu polityków i dziennikarzy, a jako niezależne autorytety przedstawia się często właścicieli prywatnych klinik dokonujących zapłodnienia pozaustrojowego lub osoby powtarzające utarte slogany. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja oraz możliwość zadawania pytań profesorowi.

Stanisław Cebrat po zdobyciu tytułu magistra biochemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr w 1968 r. podjął studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, zdobywając w 1971 tytuł doktora nauk przyrodniczych. Habilitację uzyskał w 1999 r., a w 2001 r. stopień profesora nauk przyrodniczych. Jego zainteresowania dotyczyły przede wszystkim zmienności genetycznej bakterii warunkowa-nej przez plazmidy. Obecnie zajmuje się analizą genomów i ich strukturą w aspekcie ewolucyjnym oraz dynamiką populacji. Jego dorobek naukowy liczy ponad 65 prac i około 100 komunikatów. Poczynając od 1990 roku, prace te były publikowane przede wszystkim w renomowanych czasopismach naukowych takich jak: „Microbial & Genimics”, „Nucleic Acid Research”, „Genome Research” czy „International Journal of Modern Physics”.

Obszerna relacja z nagraniem wykładu profesora jeszcze tego samego dnia będzie na naszej stronie. O in vitro bez sloganów   Profesor Stanisław Cebrat Ks. Rafał Kowalski /GN