Termin przedłużony

ac /UM

publikacja 28.06.2013 17:04

Deklaracje śmieciowe wrocławianie mogą składać do 15 lipca. Termin został przedłużony po piątkowych rozmowach wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego z przedstawicielami 80 wrocławskich zarządców nieruchomości.

Termin przedłużony Śmieciowe deklaracje kością niezgody Agata Combik /GN

W czasie spotkania nie osiągnięto porozumienia. Zarządcy pozostali przy swoim zdaniu, nie chcąc składać deklaracji w imieniu poszczególnych właścicieli mieszkań i uważając, że każdy powinien uczynić to indywidualnie – na co z kolei nie chciała się dotąd zgodzić spółka Ekosystem, zapowiadając, że indywidualnych deklaracji przyjmować nie będzie. – Jesteśmy zgodni, że zapis ustawy można interpretować na dwa różne sposoby i zarówno my, jak i zarządcy stoimy przy swojej interpretacji przepisów – twierdzi W. Adamski, dodając jednak: – Jeżeli mieszkańcy stwierdzą, że ich zarządca nie złożył deklaracji, mogą ją złożyć do połowy lipca.

Indywidualne deklaracje ostatecznie więc będą przyjęte. Przedłużenie terminu pozwala uniknąć sytuacji, w której właściciele mieszkań, których deklaracje nie dotrą do Ekosystemu do niedzieli, musieliby płacić, nie ze swojej winy, podwyższoną stawkę – jak za śmieci niesegregowane.

Po piątkowych rozmowach zarządcy zobowiązali się, że złożą do Ekosystemu deklaracje, które mieszkańcy przekazali im do tej pory. Wiceprezydent tłumaczy: – Część zarządców jednak już złożyła deklaracje i mieszkańcy powinni wówczas płacić za pośrednictwem zarządcy, ci jednak, którzy złożą deklarację indywidualnie, otrzymają numer konta, na który należy płacić.

Jeśli ani mieszkaniec, ani zarządca deklaracji nie złoży, zostanie wezwany do jej złożenia i uiszczenia zaległych płatności. Niejasność zapisów ustawy, która wchodzi w życie 1 lipca, ma wyjaśnić Wojewódzki Sąd Administracyjny. Kontenery do segregacji śmieci zostaną rozmieszczone w mieście w ciągu dwóch miesięcy.