Chrystus był człowiekiem pracy

ks. Rafał Kowalski

|

Gość Wrocławski 37/2013

publikacja 12.09.2013 00:00

Współpracownikami Boga określił ludzi pracujących na roli abp Józef Kupny, sprawując Eucharystię, w czasie której Dolnoślązacy dziękowali za tegoroczne plony.

Leżąca blisko Środy Śląskiej wieś Juszczyn została wybrana na miejsce tegorocznych dożynek Leżąca blisko Środy Śląskiej wieś Juszczyn została wybrana na miejsce tegorocznych dożynek
ks. Rafał Kowalski /GN

Metropolita zwrócił uwagę, że wprawdzie człowiek w swoim życiu powinien wpatrywać się w niebo, jednak nie wolno mu unikać rozwiązywania problemów codziennego życia. Wskazał przy tym na Jezusa Chrystusa, który – jak mówił – był zjednoczony z Ojcem, a przy tym nigdy nie pozostawał obojętny wobec ludzkiej niedoli, biedy i cierpienia. – Warto przypomnieć sobie zaangażowanie Jezusa w kwestii zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb, szczególnie głodu – powiedział hierarcha, przywołując ewangeliczny opis rozmnożenia chleba.

– Jezus wiedział, że apostołowie nie są w stanie nakarmić tłumów i że będzie musiał sam tego dokonać, ale wypowiadając słowa: „Wy dajcie im jeść”, chciał włączyć uczniów w swoją troskę o człowieka – zaznaczył ksiądz arcybiskup. Zwracając się bezpośrednio do rolników, określił ich bliskimi współpracownikami Boga, którzy razem z Jezusem troszczą się o innych, zaspokajając podstawową potrzebę człowieka, jaką jest pożywienie. – Nikt nie uprawia ziemi tylko dla siebie, bo nawet plon z małego pola czy ogrodu służy także innym – powiedział. Zauważył przy tym, że praca na roli spotyka się dziś z wieloma trudnościami: stały wysiłek fizyczny, a czasem znikome uznanie ze strony społeczeństwa. Hierarcha podkreślił, że Kościół zawsze bronił godności rolnika. Zaznaczył, że Chrystus z miłością patrzy na pracę ludzką, ponieważ sam był człowiekiem ciężkiej fizycznej pracy. I chociaż był rzemieślnikiem, znał się również na rolnictwie. – Swojego Ojca porównywał do rolnika, a przybliżając królestwo Boże w przypowieściach, odwoływał się do obrazów związanych z uprawą ziemi – przypomniał.