Czemu On milczy?

Agata Combik

|

Gość Wrocławski 38/2013

publikacja 19.09.2013 00:00

Dlaczego ukrzyżowany Chrystus nie reagował na zło? Dlaczego Bóg od razu nie wymierza sprawiedliwości? O Jego milczeniu i Boskich sposobach dotarcia do serca człowieka mówił abp Józef Kupny w kościele Świętego Krzyża.

Błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego Błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego
Agata Combik /GN

Metropolita przewodniczył tam Mszy św. z okazji Święta Podwyższenia Krzyża Świętego – patronalnego dla kapituły świętokrzyskiej. Mówił w homilii między innymi o tajemnicy milczenia ukrzyżowanego Pana. – Czy i my nie spotykamy się z milczeniem Chrystusa? (…). Ten czas milczenia jest szansą dla każdego z nas. To jest czas na refleksję o swoim życiu, szansa na konfrontację swojego życia z ofiarowaną na krzyżu miłością – wyjaśniał. – Milczenie cierpiącego Chrystusa było wtedy i jest dziś próbą ratowania człowieka. Jego milczenie daje nam czas na nawrócenie, pojednanie z bliźnimi…