Tajemniczy palec Matki Bożej

Ks. Rafał Kowalski

publikacja 05.10.2013 11:50

Na co dzień angażują się w różnego rodzaju działalność charytatywną w swoim środowisku. Dziś przyjechali do Wrocławia, by wspólnie modlić się, bawić i świętować.

Tajemniczy palec Matki Bożej W naszej diecezji działają 33 szkolne koła Caritas Ks. Rafał Kowalski /GN

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, ma ono służyć integracji. – Warto, by dzieci i młodzież działający w szkolnych kołach Caritas zobaczyli, jak jest nas wielu i jak wielką stanowimy siłę, która służy dobru – mówił ks. Janusz Jastrzębski, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zwrócił przy tym uwagę, że SKC działają zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a ich codzienne zaangażowanie jest zależne od lokalnych warunków oraz potrzeb danej społeczności. – Odwiedzają samotnych i starszych, pomagają w robieniu zakupów, angażują się w organizowane zbiórki na rzecz potrzebujących – tłumaczył, dodając, że tym, na czym najbardziej zależy inicjatorom SKC, jest formacja najmłodszych do wrażliwości na drugiego człowieka.

O konkretach działalności Szkolnego Koła Caritas z Domaniowa mówi jego opiekunka Dorota Matyjewicz:

Pierwszym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. dr. Mariana Biskupa, wikariusza biskupiego ds. duszpasterstwa, który w homilii nawiązał do wizyty papieża Franciszka w Asyżu. Przywołał przy tym fresk, jaki widzą zwiedzający miejsce działalności świętego Biedaczyny, przedstawiający Matkę Bożą trzymającą na rękach małego Jezusa oraz stojących po dwóch stronach św. Jana i św. Franciszka. Maryja dyskretnie wskazuje palcem na Franciszka, a przewodnik opowiada, że Jezus zapytał Matkę, który z tych dwóch bardziej go kocha, stąd gest Matki Bożej. – Dziś Pan Jezus pyta: "Która młodzież i które dzieci bardziej mnie kochają?". Być może Maryja wskazuje na was – mówił ks. Biskup.

Posłuchaj całej homilii ks. dr. Mariana Biskupa:

W godzinach popołudniowych młodzież i dzieci wezmą udział w grze terenowej, poznając zabytki Ostrowa Tumskiego. Będą także bawić się na koncercie ks. Jakuba Bartczaka.  

W naszej diecezji działają 33 szkolne koła Caritas. Skupiają ok. 800 członków.  

Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia:

Zjazd SKC Wrocław
Rafal Kowalski /GN