O służbie człowiekowi

dp/ac

publikacja 05.02.2014 10:46

Fundacja Dom Pokoju oraz Dom Edyty Stein we Wrocławiu zapraszają na spotkania z przedwojennymi wrocławskimi teologami. Najbliższe odbędzie się pod hasłem “Diakonia - zobaczyć człowieka”.

O służbie człowiekowi

Organizatorzy zapraszają do Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu na 12 lutego na 19.00. "Chcemy rozmawiać o znaczeniu diakonii – posługi drugiemu człowiekowi – jako formie wyrażenia miłości względem Boga – zapowiadają. – Chcemy zapytać o możliwości pomocy, jakie oferują zorganizowane instytucje, jak również o odpowiedzialność każdego wiernego za potrzebujących, żyjących w społeczeństwie. Chcemy zapytać, jaką rolę w diakonii spełniają osoby duchowne i świeckie”.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatu połączonego z otwartą dyskusją na temat znaczenia myśli teologów odnośnie do podjętego tematu. Będziemy czytać teksty teologów, poddawać je refleksji, analizować, dyskutować.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu holenderskiej Fundacji Communicantes we współpracy z Domem Edyty Stein, Towarzystwem im. Bonhoeffera, Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną, Papieskim Wydziałem Teologicznym.