Kształcą na wysokim poziomie

WKS

publikacja 18.03.2014 13:03

Metropolita wrocławski przyjął dziś dyrektorów szkół katolickich, działających na terenie stolicy Dolnego Śląska.

Kształcą na wysokim poziomie Szkoły katolickie ciągle się zmieniają, by ich oferta edukacyjna była jeszcze bogatsza i bardziej dostępna dla uczniów. Na zdjęciu uczennice Liceum Sióstr Urszulanek, które od najbliższego roku szkolnego, po kilkudziesięciu latach funkcjonowania jako szkoła żeńska, stanie się placówką koedukacyjną ks. Rafał Kowalski

Arcybiskup chciał zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną poszczególnych placówek oświatowych oraz porozmawiać na temat głównych problemów i wyzwań, jakie stają przed katolickimi szkołami. Dyrektorzy zwracali uwagę na wysoki poziom kształcenia, który potwierdzają zarówno wyniki egzaminów wieńczących naukę na danym etapie kształcenia, jak i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, odnoszone przez uczniów. Podkreślano również, że wybór szkoły katolickiej jest również gwarancją wychowania młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich.

– Szkoły katolickie to nie placówki drugiego gatunku – zauważył metropolita wrocławski, dodając, że jego rozeznanie pozwala mu stwierdzić, iż absolwenci tych szkół są doskonale przygotowani do tego, by radzić sobie w świecie. Zwrócił również uwagę na konieczność skoordynowanych działań wszystkich katolickich placówek oświatowych, co pozwoli dotrzeć z informacją o ich ofercie do jak najszerszego grona odbiorców. 

W samym Wrocławiu działa 8 szkół katolickich, w tym trzy ponadgimnazjalne, cztery gimnazja oraz jedna podstawówka. Ich dane adresowe są dostępne na stronie: www.archidiecezja.wroc.pl.