Tradycja 
i nic poza tym?

kab

|

Gość Wrocławski 19/2014

publikacja 08.05.2014 00:00

Msza św. w intencji ojczyzny oraz złożenie wieńców pod pomnikiem przy Panoramie Racławickiej wypełniły obchody 223. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. 


Dowódca Garnizonu Wrocław 
płk Krzysztof Krużycki, nawiązując do zapisów o wojskowości w Konstytucji 3 maja, życzył Polakom dumy ze swoich żołnierzy Dowódca Garnizonu Wrocław 
płk Krzysztof Krużycki, nawiązując do zapisów o wojskowości w Konstytucji 3 maja, życzył Polakom dumy ze swoich żołnierzy
Karol Białkowski /GN


Nawiązując do święta NMP Królowej Polski, abp Józef Kupny zwrócił w homilii uwagę, iż świat byłby dużo lepszy, gdyby potraktował na serio słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”. Zauważył, że królowanie Matki Bożej jest postrzegane przez pryzmat dzisiejszych monarchów pozbawionych realnej władzy, którym pozostały funkcje głównie reprezentacyjne. – Stąd dla wielu wierzących królowanie Maryi to piękna tradycja, ale nic poza tym. Chcemy ją podziwiać, ale już niekoniecznie słuchać – mówił. Metropolita wrocławski przypomniał również, czym jest patriotyzm.

Zaznaczył, że o jego sile nie świadczą łzy wylane z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II czy wzruszenia wywołane światowymi sukcesami naszych sportowców. – To troska o dobro wspólne, o naszą ojczyznę, o każdego członka narodu. Patriotyzm to wspólne niesienie problemów i wspólne ich rozwiązywanie, to troska o prawe sumienia – tłumaczył.
Zanim rozpoczęła się Eucharystia, pod pomnikiem „W hołdzie Polakom walczącym o niepodległość ojczyzny” przy Panoramie Racławickiej odbyły się uroczystości o charakterze państwowym.

W przemówieniu wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz przypomniał, że Konstytucja 
3 maja była odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Natomiast wicemarszałek województwa Jerzy Michalak zaznaczył, że Polska od zawsze była w Europie, a Konstytucja 3 maja jest tego dowodem. Nawiązał także do 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej oraz do kanonizacji św. Jana Pawła II. – Brzmią mi w uszach jego słowa, które wypowiedział w polskim parlamencie: „Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w skrywany albo jawny totalitaryzm” – mówił i podkreślił, że odpowiedzialność za ojczyznę spoczywa na nas wszystkich.