Trzebnicki klasztor otwiera bramy

kk/ac

publikacja 08.05.2014 01:04

Cysterskie Forum (od 23 do 25 maja) i III Majówka w Ogrodach Klasztornych (25 maja), organizowane u trzebnickich boromeuszek, zapowiadają się niezwykle interesująco - dla pasjonatów historii i sztuki, ale też miłośników rycerskiej kultury czy amatorów klasztornych smakołyków.

Trzebnicki klasztor otwiera bramy Stare opactwo kryje wiele tajemnic Agata Combik /GN

– Głównym celem obu wydarzeń jest pokazanie bogatego dziedzictwa kulturowego pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy, również w kontekście innych opactw i obiektów historycznych – mówi Krystyna Klamińska, prezes Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć", podkreślając, że w tym roku przypada 800. rocznica zakończenia budowy romańskiej krypty św. Bartłomieja w kościele klasztornym. – W niedzielę, 25 maja otwarte zostaną małe i duże ogrody klasztorne z altanami oraz stara wozownia z deptakiem wzdłuż budynków pomocniczych – ogółem ok. 2,0 ha, w tym olbrzymi sad, z którego można oglądać opactwo od strony na co dzień niedostępnej dla zwiedzających. Interesujący jest zwłaszcza widok miejsca, gdzie widać spotkanie trzech epok i trzech stylów: romańskiego, gotyku oraz baroku.

III Majówka w Ogrodach Klasztornych odbędzie się 25 maja (od 15.00 do 20.00). Wśród gości mile widziane będą stroje z okresu funkcjonowania opactwa cysterek w Trzebnicy (1202–1810) – chłopski, mieszczański, rycerski, dworski i cysterski.

Program:

15.00                      Otwarcie dużych ogrodów klasztornych, z ogłoszeniem konkursu na strój dziecięcy, damski i męski z okresu opactwa w Trzebnicy.
15.00–20.00           Biesiadowanie w ogrodach klasztornych: smakołyki kuchni klasztornej, gry, zabawy, konkursy, loteria fantowa, warsztaty plastyczne, wystawy artystyczne.
15.00–20.00           Rycerze i Cystersi – pokazy, zabawy, konkursy, prezentacja strojów i zwyczajów, nauka tańca, koncert namiestnika bractwa cysterskiego.


15.00–19.00          I Wystawa artystyczna w starej wozowni klasztornej Marii Gostylli-Pachuckiej.

15.00–19.00          Maj w klasztorze – projekt plastyczny – altana nr 4.

15.00–19.00         Pocysterskie opactwo w rysunku i malarstwie – wystawa prac studentów Wydziału Architektury PWr w "kawiarence ogrodowej" oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych – altana nr 3.

15.30–17.30          Wystawa Anny Marii Fusaro w sali "Immaculata".

15.30–17.30          Klasztor przyszłości – wystawa prac projektowych studentów V roku Wydziału Architektury PWr.

16.00                       Zwiedzanie klasztoru.

17.30                       Koncerty pod platanami.

18.00                       "Żywe obrazy" – Zespół Pantomimy "SKIBA" z Wrocławia.

15.30 – 18.30           Wystawa prac projektowych studentów Wydziału Architektury PWr "Wirydarz północny oraz budynki pomocnicze klasztoru".
18.30                        Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy strój historyczny.

19.00                        Majówka Maryjna z lampionami, zakończona koncertem pod platanami,

20.00                        Zamknięcie ogrodów klasztornych.

Wszystkie środki zebrane podczas majówki zostaną przeznaczone na remont kolejnego etapu dachu klasztoru.

Organizatorzy: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, Gmina Trzebnica, Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć". Współpraca:
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej,
Politechnika Wrocławska, Wydz. Architektury, Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy "SKIBA", Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Świetlica "Maciejki".

Forum Cysterskie – Forum Scientiae Cisterciense. Europejskie dziedzictwo kulturowe Cystersów – będzie trwać w pocysterskim klasztorze sióstr boromeuszek od 23 do 25 maja.

Program:

Piątek, 23 maja

14.00  Rozpoczęcie i mowy okolicznościowe: s. Claret Król – Przełożona Generalna Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza  w Trzebnicy, Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, Ojciec Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów, Ojciec Opat klasztoru w Wąchocku, prof. Andrzej Wyrwa – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, Barbara Nowak Obelinda – Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków.

14.30  Związki czeskich opactw cysterskich z francuskimi – wybrane przykłady, prof. Katerina Charvatova, Czechy.

14.50  Kontekst krajobrazowy polskich opactw cysterskich, prof. Małgorzata Milecka, Polska.

15.10  Architektura klasztorów małopolskich – bezpośrednich fili Morimond, prof. Robert Kunkel, Polska.

15.30  Architektura opactw powiązanych filiacyjnie – Esrom, Kołbacz i Oliwa, prof. Aleksander Piwek, Polska.

15.50  Relikty wystroju rzeźbiarskiego w kościele trzebnickim, prof. Zygmunt Świechowski, Polska.

16.30  Otwarcie wystawy artystycznej Marii Gostylli-Pachuckiej w starej wozowni. klasztornej                 

17.30  Zwiedzanie krypty św. Bartłomieja Apostoła, bazyliki oraz klasztoru.

Sobota, 24 maja

9.00    Francuska (morimondzka?) proweniencja najstarszego antyfonarza szczyrzyckiego "De Tempore" z przełomu XII i XIII wieku, prof. Jolanta Marszalska, Polska.

9.20    Francuskie korzenie fundacji cysterskich, realizowane przez Gryfitów w XII i XIII wieku, jako przejaw tendencji reformistycznych średniowiecznego Kościoła polskiego, ks. prof. Waldemar Graczyk, Polska.
9.40    Cystersi propagatorami kultu relikwii św. Urszuli Undecim Millium Virginum  – wybrane przykłady, ks. dr Janusz Nowiński, Polska.              

10.00  Diariusz z podróży cystersów śląskich na Kapitułę Generalną w 1699 roku, dr Anna Galar, Polska.

10.20  Dzieło św. Stefana – podwójne opactwo cysterskie Obazine – Coyroux, prof. Ewa Łużyniecka, Polska.

10.40  Dzieje odbudowy francuskiego opactwa Grosbot, Ann Evans, Anglia/ Francja.

11.00  Budowle cysterskie w departamencie Poitou-Charente, Nathalie Guillaumin, Francja.

11.20  Budowle  przeznaczone dla koni w opactwach południowej Francji, arch. Joanna Furgalska, Francja.

11.50  Osadnictwo przedcysterskie w rejonie Trzebnicy, dr Magdalena i Paweł Konczewski, Polska.

12.10 Początki Cystersów na Śląsku, dr Michał Kaczmarek, Polska.

12.30  Zespół opactwa cysterek w Trzebnicy – pomnik historii,  mgr Grzegorz Grajewski, Polska.

12.50  Kolebka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, s. Olimpia Konopka SMCB, Polska.

13.10  Salwatorianie – stróże grobu św. Jadwigi, br. Marcin Wojtczak SDS, Polska.

13.30  Dokumenty archiwalne dotyczące kaplicy św. Jadwigi w wirydarzu klasztoru, dr Wojciech Wółkowski, Polska.

13.50 Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – prace zrealizowane i planowane, arch. Krystyna Klamińska, Polska.

15.30  Otwarcie wystawy Anny Marii Fusaro w sali "Immaculata".

16.00  Zwiedzanie Trzebnicy (Towarzystwo Miłośników  Ziemi Trzebnickiej).

Niedziela, 25 maja

11.00  Msza św. w bazylice z udziałem uczestników seminarium.
15.00  Otwarcie III Majówki w ogrodach klasztornych.

Organizatorzy: Komisja Historii Architektury sakralnej PKN ICOMOS, Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć", Gmina Trzebnica, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.