Generalna radość z generałem

ks. Jerzy Babiak

publikacja 17.09.2014 22:20

Jest dziesiątym następcą św. Jana Bosko. Pochodzi z Hiszpanii. Pracował jako duszpasterz młodzieży i dyrektor salezjańskiej szkoły. Wyjechał na misje do Argentyny. Współpracował z papieżem Franciszkiem. Gra na gitarze i uwielbia młodzież. Ks. Ángel Fernández Artime najwyższy przełożony salezjanów, noszący tytuł generała, przyjechał do Wrocławia. W środę, 17 września, spotkał się z salezjanami, salezjankami, rodziną salezjańską, a przede wszystkim z młodzieżą.

Generalna radość z generałem Ks. Ángel Fernández Artime podczas wrocławskiego spotkania ks. Jerzy Babiak

Nie bójcie się być chrześcijanami - powiedział ksiądz generał do bardzo licznie zgromadzonej w kościele pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu młodzieży. Przypomniał im także słowa  ks. Bosko: "Największą moją radością jest to, abyście byli szczęśliwie tutaj i w wieczności".

W czasie spotkania młodzież entuzjastycznie zaznaczała swoją obecność. Cap songi, wspólne śpiewanie, oklaski, a przede wszystkim szczere uśmiechy stworzyły wyjątkowa atmosferę. Największą niespodzianką był moment kiedy, na prośbę młodych, generał chwycił gitarę i zaśpiewał swoja ulubioną piosenkę "Pan kiedyś stanął nad brzegiem". Wyjątkowo wymownie docierały do wszystkich słowa i wyśpiewywana melodia.

W czasie spotkania nie zabrakło też pytań. Po zakończaniu przyszedł czas na wspólne zdjęcie. Najpierw blisko 600 osobowa grupa stanęła wokół ks. Ángela, a potem mniejsze grupy podchodziły chcąc zrobić pamiątkową fotografię. Ostatnim, najważniejszym, momentem była Eucharystia. Wspólna modlitwa i gorący, głośny śpiew pozwalały odczuć, że obecność księdza generała staje obecnością Chrystusa. Generalna radość z generałem   Spotkanie z generałem było również doskonałą okazją do wspólnej zabawy ks. Jerzy Babiak

Wypowiedziane w czasie homilii słowa: "Otrzymaliście dar życia, aby dawać życie", ukazanie świętych Oratorian z Poznania i pytanie: "Panie co chcesz, abym zrobił z życiem?"  były dla młodzieży mocną zachętą do pogłębionej refleksji i ufnej decyzji. Na zakończenie salezjanie i salezjanki współpracownicy odnowili przyrzeczenia i otrzymali pobłogosławione legitymacje. W podziękowaniu wręczono olejny obraz  ks. Jana Bosko w otoczeniu Świętej Piątki Poznańskiej.

Na spotkanie z księdzem generałem przybyła młodzież z Poznania, Tarnowskich Gór, Częstochowy, Lubina i jego okolic, oraz z Wrocławia.,a zwłaszcza z Wrocławia  wychodzili ze świątyni pełni "nowego ducha" i radości. Przed południem ks. Ángel Fernández Artime spotkał się z salezjanami, a wieczorem z siostrami salezjankami.