Konkretne działania oddali Maryi

Magdalena Drogosz

publikacja 24.09.2015 10:18

Wrocławscy wolontariusze ŚDM modlili się i zbierali siły do dalszych działań podczas wspólnego wyjazdu do Centrum Duchowości "Święta Puszcza" w Olsztynie koło Częstochowy.

Konkretne działania oddali Maryi ŚDM coraz bliżej. Trzeba zwierać szyki! archiwum sztabu

Do Światowych Dni Młodzieży i poprzedzających je Dni w Diecezjach pozostał już niecały rok. Wrocławscy wolontariusze ŚDM mają coraz więcej pracy.

W sztabie każdy ma inne zadania, nie zawsze jest czas na lepsze wzajemne poznanie i wspólny odpoczynek. Stąd pomysł, by spędzić trochę czasu z dala od wrocławskich obowiązków. Swój wyjazd połączyli z diecezjalną pielgrzymką na Jasną Górę.

Wolontariusze uczestniczyli w modlitewnym nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, a kolejnego dnia wyruszyli na pieszy szlak po jurze krakowsko-częstochowskiej. Wieczorem czas przeznaczony był na zabawy integracyjne. Nie zabrakło też czasu na indywidualną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego w małych grupach.

- Wyjazd ten był dla mnie czasem duchowego odpoczynku oraz spotkaniem z konkretnymi ludźmi mającymi konkretne zadania. Upewniłam się, ze powinnam być i działać w tym wolontariacie - podsumowała Manuela Ciszek z sekcji promocji.

Diecezjalny Sztab Przygotowań do ŚDM przypomina, że do 15 października trwa rekrutacja wolontariuszy do zespołów projektowych sztabu.

Na Uczestników projektu czeka wiele ciekawych zadań m.in. współpraca przy organizacji Wydarzeń Centralnych Dni w Diecezjach, koordynowanie grup wolontariuszy, obsługa Biura Prasowego i wrocławskiej Redakcji ŚDM, organizacja wydarzeń promujących DwD, obsługa portali społecznościowych, strony internetowej, współpraca z partnerami, patronami medialnymi, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla pielgrzymów.

Propozycja jest skierowana przede wszystkim do osób posiadających doświadczenie liderskie w realizacji inicjatyw w organizacjach pożytku publicznego, ruchach i wspólnotach kościelnych, duszpasterstwach akademickich.

Proces rekrutacji obejmuje rozmowy kwalifikacyjne, dzięki którym każdy z kandydatów będzie mógł odnaleźć swoje miejsce w Sekcjach Diecezjalnego Sztabu Przygotowań. Wolontariusze zostaną objęci pakietem bezpłatnych szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, dzięki czemu uczestnictwo w projekcie będzie szansą na rozwój osobisty i zawodowy.

Wolontariusze Diecezjalnego Sztabu Przygotowań, którzy ukończą projekt, otrzymają oficjalny certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające działania realizowane na danym stanowisku oraz zdobyte doświadczenie i umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.sdm2016.wroclaw.pl.