Zadanie? Aktywizacja!

Karol Białkowski

publikacja 26.09.2015 18:09

Zakończyła się 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Zadanie? Aktywizacja! W przyszłym roku gospodarzem pielgrzymki KWC będzie prawdopodobnie Poznań Karol Białkowski /Foto Gość

Każdego roku ogólnopolska pielgrzymka odbywa się w innym miejscu. - To ma być spotkanie wielu ludzi. Pielgrzymujemy i podejmujemy modlitwę o wyzwolenie z nałogów całego naszego narodu. Jest to też dla nas podniesienie na duchu, umocnienie, wzrastanie - wyjaśnia ks. Wojciech Ignasiak, moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Jakie są aktualne wyzwania stojące przed KWC? Ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie podkreśla, że najważniejsza na dziś dzień jest aktywizacja członków Krucjaty,  którzy podpisali deklarację abstynencji od alkoholu. - Żeby w swoich środowiskach byli ludźmi nowej kultury, czyli tymi, którzy podejmują obronę godności człowieka i mający intencję budowania wspólnoty w różnych tego słowa znaczeniach i wymiarach - mówił "Gościowi Wrocławskiemu". Duszpasterz zaznacza, że tych, którzy  należą do KWC jest już w całej Polsce nawet kilkaset tysięcy osób.

Ks. M. Sędek wyjaśnia, że ta aktywność w praktyce powinna się przejawiać we współpracy i w propagowaniu różnych akcji, np. wesel bezalkoholowych. - Ważne jest, by w swej działalności uwrażliwiali siebie i swoich znajomych na różne zagrożenia - nowe nałogi, w które uwikłanych jest bardzo wielu, zwłaszcza młodych ludzi - przekonuje i dodaje dzieła Krucjaty nie są ukierunkowane tylko na alkoholików. - Alkoholizm jest punktem wyjścia. Czasy się zmieniają i nowych zagrożeń i zniewoleń jest coraz więcej.

Jaka jest skuteczność modlitwy i postu członków KWC? - O tym wie tylko Dobry Bóg, bo to jest wymiar duchowy. Nie jest jednak przypadkiem, że w Polsce jest dużo grup "Anonimowych Alkoholików" - zwraca uwagę. O tym, że Krucjata "się opłaca" można się przekonać wysłuchując świadectw ludzi, którym udało się wyzwolić ze swoich nałogów.

Ks. Marek Sędek, że wpływ na ogólnie pojętą trzeźwość narodu ma prawodawstwo. - Na tle innych krajów jest ono w Polsce dobre, choć czasem nieskuteczne.

Pielgrzymi mieli bardzo intensywny dzień. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 w kościele pw. św. Krzyża zawiązaniem wspólnoty. Potem odbyła się jest konferencja programowa wygłoszona przez ks. Marka Sędka, moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie i droga krzyżowa na Ostrowie Tumskim. Punktem centralnym była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Na zakończenie spotkania, przy kościele pw. św Marcina, odbyła się plenerowa Agapa.

Posłuchaj jednego ze świadectw wygłoszonych w czasie pielgrzymki: