Jutro inauguracja zajęć w Studium Społecznym

WKS

publikacja 02.10.2015 11:22

Dlaczego Kościół zajmuje się sprawami społecznymi? - to pierwszy wykład, jakiego wysłuchają 3 października słuchacze Studium Społecznego. Wygłosi go abp Józef Kupny.

Jutro inauguracja zajęć w Studium Społecznym Jednym z głównych organizatorów studium jest Obserwatorium Społeczne Karol Białkowski /Foto Gość

Studium powstało z inicjatywy metropolity wrocławskiego i zgodnie z zaleceniem hierarchy ma mieć charakter edukacyjno – formacyjny.

Do udziału w zajęcia zaproszeni są samorządowcy, członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, osoby zaangażowane w działalność ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wszyscy zainteresowani Katolicką Nauką Społeczną.

– Niedawno kardynał Oscar Maradiaga, jeden z ośmiu, mianowanych przez papieża Franciszka do Rady Kardynałów powiedział z przekorą, że najpilniej strzeżoną tajemnicą Kościoła nie jest trzecia tajemnica fatimska, lecz nauczanie społeczne, ze względu na to, iż niewielu je zna – tłumaczy decyzję metropolity o powołaniu jego rzecznik ks. Rafał Kowalski, dopowiadając, że uczestnicy studium będą mieli niezwykłą okazję do poznania tej tajemnicy i przekonania się jak wielkie stanowi bogactwo.

Bezpośrednimi podmiotami odpowiedzialnymi za inicjatywę są Obserwatorium Społeczne oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. W planie jest przygotowanie 12 spotkań w ciągu roku akademickiego, a ich uczestnicy na zakończenie edukacji otrzymają stosowne certyfikaty. W program każdego spotkania wpisane są: Msza św. z homilią oraz dwa wykłady, prowadzone przez wykładowców Papieskiego Wydziału Teologicznego i specjalistów Obserwatorium Społecznego.

Każde ze spotkań będzie miało stały harmonogram: 9.00 – Msza św. z homilią, 10.00 – wykład I, 11.00 – wykład II, 12.00 – warsztaty i czas świadectwa.