Wymaluj miłość

ac /inf. pras.

publikacja 25.04.2016 18:33

Trwa konkurs organizowany przez Fundację "By służyć" wraz z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z Trzebnicy. Termin składania prac przedłużono do 7 maja.

Wymaluj miłość W ubiegłym roku w starej wozowni można było oglądać wystawę prac Mariny Czajkowskiej, poświęconą św. Jadwidze Trzebnickiej Agata Combik /Foto Gość

– W czasie corocznej „Majówki w ogrodach klasztornych” przygotowujemy wystawę, prezentowaną w starej wozowni klasztornej. Z uwagi na trwający Rok Miłosierdzia, a także fakt, że siostry boromeuszki są „siostrami miłosierdzia”, nasza wystawa tym razem organizowana jest pod hasłem: „Dzieła Miłości” i wiąże się ze specjalnym konkursem – mówi Krystyna Klamińska, prezes fundacji. – Do tworzenia prac plastycznych, ukazujących miłość jako największą wartość w życiu młodego człowieka, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

Wystawa zostanie otwarta przez bp. Andrzeja Siemieniewskiego, honorowego patrona konkursu, podczas „V Majówki w ogrodach klasztornych” w Trzebnicy 22 maja.

Prezentowana będzie aż do październikowych uroczystości jadwiżańskich. Będą ją mogli obejrzeć także młodzi z całego świata, którzy przybędą do Trzebnicy w lipcu, podczas diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży.

Młodzi artyści zyskają więc od razu sławę międzynarodową! Oprócz sławy, na najlepszych czekają cenne nagrody.

Zaplanowano też nagrody publiczności – przyznane przez uczestników „Majówki w ogrodach klasztornych” – tym razem z wyjątkowo atrakcyjnym programem (m.in. z występem Magdy Anioł).


Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Dzieła Miłości” pod patronatem JE. Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego

Organizator konkursu: Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, ul. ks. W. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica, tel. 71 387 41 49; 607 327 326; 505 519 319; przy współpracy z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy.

Cel konkursu: Ukazanie miłości jako największej wartości w życiu młodego człowieka. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Odbywa się w trzech grupach wiekowych: I grupa  - od 7 do 10 lat, II grupa - od 11 do 14 lat, III grupa - od 15 do 18 lat.

Technika wykonania prac: kredka, ołówek, farby oraz techniki mieszane (techniki trwałe). Nie przyjmowane będą prace wykonane na szkle, wyklejane lub z użyciem plasteliny.

Format prac: A3( 30x43 cm),  A2(43x61 cm),  A1(61x86 cm), na papierze o gramaturze gr. min. 200 g/m2, płótnie w ramie lub na sklejce. Prace wykonane na papierze o mniejszej gramaturze powinny być trwale naklejone na sztywny podkład.

Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne, związane tematycznie z hasłem konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace zgłasza rodzic lub opiekun uczestnika.

W lewym, górnym narożniku pracy, w kwadracie o wym. 2x2 cm, należy wpisać grupę wiekową autora pracy (I; II lub III). Na odwrocie pracy plastycznej należy przykleić zamkniętą kopertę z dopiskiem: Konkurs plastyczny – „Dzieła Miłości”, zawierającą dane informacyjne: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę placówki, klasę, iejsce zamieszkania autora, nr telefonu rodzica lub opiekuna.

Składanie prac: Prace należy składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 7 maja 2016 r. do 15.00 w biurze Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „ By służyć”, pokój nr 2 na parterze klasztoru, ul. ks. W. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica. W przypadku wysłania pracy drogą pocztową lub kurierem przesyłkę należy podpisać: „Konkurs plastyczny – Dzieła Miłości”. Uwaga: decyduje data dostarczenia pracy konkursowej do biura Fundacji.

Ocena i wystawa prac konkursowych: Komisję konkursową powołuje Zarząd Fundacji. Kryteria oceny pracy: Zgodność z tematem, walory artystyczne, kompozycja. Komisja konkursowa przyzna po trzy nagrody: I, II i III dla autorów najlepszych prac w każdej grupie wiekowej oraz wytypuje prace konkursowe na wystawę pokonkursową, jaka zostanie zorganizowana w Starej wozowni klasztornej pn. „Dzieła Miłości.”

Laureaci otrzymają cenne nagrody oraz dyplomy. Wszyscy autorzy prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej otrzymają dyplomy i upominki.

Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach zostanie przekazana telefonicznie rodzicom lub opiekunom do dnia 20 maja 2016 roku. Lista prac nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych: Fundacji: www.ocalicbysluzyc.pl; kongregacji: www.boromeuszki.pl  oraz Gościa Niedzielnego – patrona medialnego konkursu: www.wroclaw.gosc.pl

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 maja 2016 r. (niedziela) w Trzebnicy w czasie trwania V Majówki w ogrodach klasztornych, o  16.00. Otwarcia i poświęcenia wystawy pokonkursowej dokona J.E. Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski. Dodatkowo zostaną przyznane trzy nagrody publiczności –
jedna w każdej kategorii wiekowej – przez uczestników V majówki w ogrodach klasztornych.

Wystawę prac w Starej wozowni klasztornej będzie można oglądać do Dni Jadwiżańskich, tj. do 17 października 2016 r.
Pozostałe informacje:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu zorganizowania wystawy. Prace konkursowe zostają przekazane Organizatorowi na własność.

Każdy uczestnik, biorący udział w konkursie oraz rodzice bądź opiekunowie wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Sponsorzy nagród:: VACOR – PROJEKT: Jacek Klamiński, HARAS - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe: Arkadiusz Harasimowicz, FAUTO – MAR: Marek Dardas, ANTIQUA - Pracownia archeologiczno konserwatorska: Paweł Konczewski, Centrum Drewna Profilowanego i Budowlanego: Krystian Syrnik.

Wymaluj miłość