Zawiszacy w modlitwie u Matki

mr

publikacja 20.03.2016 23:37

Kilkuset Skautów Europy z męskiego i żeńskiego hufca wrocławskiego pielgrzymowało do Sanktuarium Matki Bożej Języka Polskiego w Henrykowie w ramach Dnia Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego.

Zawiszacy w modlitwie u Matki Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne Fot. Jakub Matejuk

"Chcemy w ten sposób zawierzyć cały Ruch Skautowy Maryi i prosić Ją o opiekę nad naszym stowarzyszeniem" - zapowiadali wydarzenie Skauci Europy. 

Uczestnicy pielgrzymki odjechali rano z Wrocławia autokarami, aby kilka oraz kilkanaście kilometrów przed Henrykowem wysiąść i pieszo przebyć ostatni odcinek drogi. Wędrowali z różnych punktów najmłodsi, czyli gromady wilczków oraz starsi - harcerze.

Skautom w całodziennym wyjeździe i pieszej wędrówce towarzyszyli rodzice oraz instruktorzy wrocławskich hufców.

- W drodze był czas na modlitwę różańcową, śpiew, wspólne rozważanie Słowa Bożego, a także krótki posiłek na łonie natury, która powoli budzi się z zimowego snu - mówi Anna Chałupa, harcerka Rzeczypospolitej, członek Międzynurtowej Ekipy Komunikacji, 2. Hufca Wrocławskiego.

Pierwszym punktem na miejscu po odpoczynku była Eucharystia. Rozpoczęła się ona uroczystą procesją uformowaną przez samych harcerzy według konkretnego planu. Szefowie jednostek trzymali białe róże, a pozostali uczestnicy wchodzili do kościoła z kartkami z intencjami, które wcześniej wypisali. Każdy po kolei składał kwiaty oraz intencje do koszyczka pod obrazem Matki Bożej.

Na koniec Mszy św. harcerze odczytali Akt Zawierzenia Federacji Matce Bożej, który kończy się słowami: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, uczyń nasze Stowarzyszenie narzędziem nowej ewangelizacji, do której u progu nowego tysiąclecia wzywa nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Maryjo, jesteśmy, pamiętamy i czuwamy każdego dnia."

- W sanktuarium było bardzo zimno i zmarzliśmy, ale w lesie jest już prawie wiosna i spotkaliśmy sarnę. To była wielka przygoda. Dobrze jest modlić się za siebie nawzajem, dlatego cieszę się, że oprócz innych wilczków z mojej gromady był z nami mój tato i młodszy brat - opowiadał wilczek z 2. Gromady Wrocławskiej św. Klary.

- Cieszę się, że miałam możliwość spokojnej rozmowy z rodzicami dzieci, którymi się opiekuję. Dorośli mogli się lepiej poznać, a dzieci, jak to się mówi, mogły się wyszaleć - opowiada K. Kamińska, akela 4. Gromady Wrocławskiej. 

Pielgrzymka z okazji Dnia Modlitw za FSE miała także wymiar jednoczący, ale nie tylko młodych skautów ze sobą, także środowisko ich rodziców, dla których przygotowano specjalną konferencję pt. "Kocham więc wychowuję". Wygłosił ją dr hab. Andrzeja Ładyżyński. W tym czasie dla harcerzy odbywały się różnorodne zabawy i zajęcia w jednostkach oraz szczepach.

- Co roku jest nas coraz więcej, więc widać, że skauting we Wrocławiu się rozwija. Podobały nam się także gry na placu przed sanktuarium, bo można było pobyć ze sobą - opowiada harcerka z 4. Drużyny Wrocławskiej św. Joanny Beretty Molli ​

Całość zakończył uroczysty apel, podczas którego wyrecytowano prawo harcerskie i wyśpiewano oficjalny hymn Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" pt. „Króluj nam Chryste”. Na koniec każdego większego wydarzenia organizowanego przed Federacje Skautingu Europejskiego wykonywany jest charakterystyczny obrządek. Prowadzący uroczystość krzyczy: „Ad Mariam”, wszyscy odpowiadają: „Europa!”. A po trzeciej odpowiedzi wyrzucają swoje berety do góry.

Hufcowy 1. Hufca Wrocławskiego, Marcin Kuczaj HR podsumowuje: - Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dla rodziców, podczas której pan prof. Andrzej Ładyżyński – w barwny i humorystyczny sposób – podzielił się swoimi refleksjami i doświadczeniami na temat miłości i wychowania, jako dwóch nieodłącznych celów rodzicielstwa. W ten sposób program dla wilczków, harcerek i harcerzy został dopełniony przez element przygotowany specjalnie dla rodziców - mówi M. Kuczaj.

Hufcowa 2. Hufca Wrocławskiego, Natalia Broniszewska HR dodaje: - Liczymy na to, że za rok będzie nas jeszcze więcej. W szczególności ważna jest dla nas pomoc duszpasterzy i obecność rodziców, gdyż bez ich wsparcia jednostki nie mogą się dobrze rozwijać. Bardzo dziękuję za zaangażowanie szefów, którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby nasza wspólna pielgrzymka udała się tak wspaniale. Zapraszamy za rok na pielgrzymi szlak! - spuentowała N. Broniszewska.