Pod husarskimi skrzydłami

ac

publikacja 01.09.2016 20:02

W 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej na cmentarzu wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu odbyły się uroczystości z udziałem wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka.

Pod husarskimi skrzydłami Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie na maszt polskiej flagi Agata Combik /Foto Gość

– 1 września, dzień wybuchu II wojny światowej, data napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, stale przypomina nam o brutalnych wydarzeniach, których konsekwencje oddziaływały na polskie państwo i polskich obywateli przez długie dziesięciolecia XX wieku – mówił, przypominając o niesłychanej skali zbrodni. – Wiemy, że nie była to tylko kwestia starcia sił militarnych. Można powiedzieć, że był to kataklizm i występek skierowany przeciw cywilizacji. Dlatego nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 1 września, a pamięć ta musi opierać się próbom zniekształceń czy błędnych interpretacji.

Wojewoda zachęcał do pamięci o wszystkich ofiarach – ludziach różnych narodowości, wyznań, wszystkich, którzy żyli w granicach II Rzeczpospolitej Polskiej i czuli się z tym krajem związani. Zauważył, że zbrodniarze mogą czasem funkcjonować w systemach politycznych, „które pozornie przyjmują narrację o dziejowej misji i poprawie losów ludzi”. – Zagłada dosięgła obywateli narodowości żydowskiej i romskiej, jej ponury cień objął też plany zbrodni wobec Polaków i wszystkich tych, którzy stali na przeszkodzie realizacji wizji świata zaprojektowanego przez ludzi mających butne przeświadczenie o swojej wyższości wobec innych.

P. Hreniak podkreślił, że 1 września pokazuje, jak łatwo stracić poczucie bezpieczeństwa, które było przecież potwierdzone prawem i międzynarodowymi traktatami. – Dlatego nadrzędnym celem polskiej polityki i pracy każdego zaangażowanego w tworzenie państwowej administracji jest praca na rzecz umacniania państwa oraz budowanie takich relacji dobrosąsiedzkich i sojuszy międzynarodowych, aby nigdy więcej historia XX wieku się nie powtórzyła.

W uroczystości przy ul. Grabiszyńskiej wzięli udział m.in. abp Józef Kupny, bp Waldemar Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wiceprezydent miasta Wojciech Adamski.

Po Apelu Pamięci i salwie honorowej złożono wieńce pod pomnikiem w kształcie skrzydeł husarskich, upamiętniającym ofiary II wojny światowej.