Apostołowie Miłosierdzia i bł. Wincenty Kadłubek

Agata Combik Agata Combik

publikacja 06.10.2016 10:41

Ołtarz Miłosierdzia Bożego poświęcił o. Edward Stradomski, opat cystersów z Jędrzejowa, w kościele pw. Macierzyństwa NMP na wrocławskich Pilczycach. Zostały w nim zainstalowane relikwie św. Faustyny i bł. ks. M. Sopoćki.

Apostołowie Miłosierdzia i bł. Wincenty Kadłubek Ks. Jacek Dziadkiewicz umieszcza relikwie w Ołtarzu Miłosierdzia Bozego Agata Combik /Foto Gość

– Studiujcie teologię tego obrazu! – namawiał redemptorysta o. Ireneusz Homoncik, wskazując podczas homilii na umieszczony w centrum ołtarza wizerunek Miłosiernego Jezusa. – Spójrz na kroczące stopy Jezusa… To nie jest ktoś, kto stoi. On idzie do Was! (…) Patrz na przebite Serce, z którego wypłynęły dwa promienie – to sakramenty święte… Patrz na ten napis. Jezus staje przed tobą i mówi: „zaufaj Mi!”

– Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem człowiekowi, to człowiek męczy się prośbą o przebaczenie – mówił ks. Ireneusz Homoncik, nawiązując do słów papieża Franciszka. – Zapragnijmy nieba – wołał, zachęcając m.in. do systematycznej spowiedzi, modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia i lektury „Dzienniczka” św. Faustyny.

Proboszcz, ks. Jacek Dziadkiewicz, odczytał wcześniej akt sporządzony dla potomnych, umieszczany w nowym ołtarzu. „(…) W Roku Pańskim 2016, gdy chrześcijanie całego świata przeżywali ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia, gdy arcybiskupem metropolitą wrocławskim był Jego Ekscelencja abp Józef Kupny, w dniu 5 października, w dzień liturgicznego wspomnienia św. s. Faustyny Kowalskiej uroczyście poświęcono ten ołtarz oraz zainstalowano w nim relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej i jej spowiednika bł. ks. Michała Sopoćki. Niech to miejsce pomaga nam i przyszłym pokoleniom uciekać się z ufnością do Bożego miłosierdzia i wypraszać Boże miłosierdzie dla nas samych i świata całego”.

Autorem projektu oraz  wykonawcą ołtarza jest artysta rzeźbiarz malarz Jerzy Masternak. Ołtarz powstał dzięki ofiarom wiernych – z pilczyckiej parafii i innych wspólnot. Przeprowadzono również przy okazji skomplikowaną w wypadku tego kościoła akcję malowania prezbiterium – co wymagało wzniesienia 2 tys. m kw. rusztowań.

Ks. J. Dziadkiewicz wyjaśnił, że o. Edward Stradomski reprezentuje o. Opata Prezesa – Piotra Marka Chojnackiego z Krakowa, skąd wyszła „iskra Bożego Miłosierdzia”. Przypomina jednak także o postaci bł. Wincentego Kadłubka, którego szczątki spoczywają w Jędrzejowie, najstarszym cysterskim klasztorze w Polsce. – Był on również człowiekiem wielkiego miłosierdzia – mówił proboszcz, przywołując dzieje bł. Wincentego, dziejopisarza i biskupa. Po 10 latach piastowania urzędu biskupa krakowskiego – otrzymawszy pozwolenie od papieża – złożył laskę pasterską, rozdał swoje mienie i pieszo, na bosaka, udał się z Karkowa do klasztoru cysterskiego w Jędrzejowie, pokornie prosząc o przyjęcie do wspólnoty.

Jak przypomniał o. Edward Stradomski, to właśnie bł. Wincenty Kadłubek wprowadził w Polsce zwyczaj palenia „wiecznej lampki” przed Najświętszym Sakramentem.

Zobacz zdjęcia.