Przedłużenie Roku Miłosierdzia

Karol Białkowski

|

Gość Wrocławski 43/2016

publikacja 20.10.2016 00:00

Koniec tegorocznych uroczystości odpustowych związanych ze św. Jadwigą, patronką Śląska, był jednocześnie początkiem obchodów 750. rocznicy kanonizacji księżnej.

Na zakończenie Eucharystii abp Józef Kupny przy grobie świętej prosił o łaski potrzebne do dobrego przeżycia tego roku. Na zakończenie Eucharystii abp Józef Kupny przy grobie świętej prosił o łaski potrzebne do dobrego przeżycia tego roku.
Karol Białkowski /Foto Gość

Mszy św. w bazylice św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy, gdzie znajduje się grób świętej, przewodniczył 16 października metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

– Chcemy dostrzec, że choć od śmierci św. Jadwigi minęło kilkaset lat, blask jej świętości przyciąga kolejne pokolenia i kieruje nasze spojrzenia na dzielną niewiastę, która otwiera dłoń ubogiemu, a do nędzarza wyciąga swe ręce – mówił na początku homilii. Nawiązał do słów papieża Jana Pawła II na wrocławskich Partynicach. Wtedy papież nauczał, abyśmy opierali nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, tak jak św. Jadwiga, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. – Jeśli te słowa potraktujemy jako program na najbliższe miesiące, Rok Jadwiżański będzie dla nas przedłużeniem Roku Miłosierdzia. Czasem, w którym podejmiemy kolejne inicjatywy, by dać świadectwo, że należymy do Jezusa – dodał. Abp Kupny zaznaczył, że miłosierdzie jest wpisane w nasze codzienne funkcjonowanie. Przekonywał za papieżem Franciszkiem, że wcale nie chodzi o spektakularne dzieła, ale o drobne gesty – uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha, które w oczach Pana mają wielką wartość. Podkreślił, że często są to nasze codzienne uczynki względem najbliższych. – Może się okazać, że nie potrafimy podjąć niektórych zadań, wymagających szczególnych predyspozycji, siły woli i ducha, (...) ale na pewno leży w granicach naszych możliwości, poprzez proste, codzienne czynności, być apostołami miłosierdzia. Okazji do czynienia miłosierdzia na pewno nam nie zabraknie – mówił i zachęcał do aktywności. Metropolita wrocławski zauważył, że prawdziwym wyzwaniem jest rozpoznanie Chrystusa w najuboższym i potrzebującym, szczególnie w atmosferze obojętności. – Może nam w tym pomóc Eucharystia. Ona zawsze jest chwilą, kiedy możemy spojrzeć w twarz Boga, którego imieniem jest miłosierdzie, i kiedy możemy doświadczyć Jego miłości i delikatności – nauczał. – Rok Jadwiżański jest okazją, byśmy od św. Jadwigi nauczyli się wyobraźni miłosierdzia, byśmy nauczyli się szukania tych miejsc, w których możemy świadczyć miłosierdzie. Zatem prośmy ją, by patronowała naszym wysiłkom naśladowania Boga bogatego w miłosierdzie.