Przewodniczka w odkrywaniu tożsamości

Karol Białkowski

|

Gość Wrocławski 43/2016

publikacja 20.10.2016 00:00

Kilkanaście wykładów w ciągu trzech dni, międzynarodowe towarzystwo i wszyscy zatroskani o tożsamość współczesnej Europy.

Edyta Stein urodziła się 12 października 1871 r. we Wrocławiu. Papież Jan Paweł II ogłosił karmelitankę błogosławioną 1 maja 1987 r., kanonizował ją 11 października 1998 r., a 1 października 1999 r. ogłosił patronką Europy. Edyta Stein urodziła się 12 października 1871 r. we Wrocławiu. Papież Jan Paweł II ogłosił karmelitankę błogosławioną 1 maja 1987 r., kanonizował ją 11 października 1998 r., a 1 października 1999 r. ogłosił patronką Europy.
Karol Białkowski /Foto Gość

Ksiądz prof. Jerzy Machnacz, jeden z głównych organizatorów konferencji naukowej pt. „Edyta Stein 2016 – Europa i jej tożsamość”, podkreśla, że na Starym Kontynencie przeżywamy ogromny kryzys duchowy.

– Jako patronka Europy Edyta Stein może nam pokazać drogi wyjścia z tego kryzysu – zaznacza i podaje konkretne kierunki: filozofii idealistycznej, filozofii tomistycznej dotykającej istnienia i mistyki – świadectwa spotkania z Bogiem żywym. To dlatego odbiorcami sympozjum są wszyscy mieszkańcy Europy. – Mamy nadzieję, że wyniki zostaną opublikowane w językach konferencyjnych – niemieckim, angielskim i polskim. Ci, którzy będą chcieli odkrywać własną tożsamość, będą mogli mieć patronkę Europy jako przewodnika – zaznacza. Wykłady i panele dyskusyjne ukazywały świętą wrocławiankę jako chrześcijankę, filozofkę, Europejkę. – Naszym zamiarem było pokazanie, że bycie Europejczykiem oznacza trzymanie się korzeni Europy, które są w wierze żydowsko-chrześcijańskiej, w myśli greckiej i w prawie rzymskim. Jeśli od tego odejdziemy, to przestaniemy być Europejczykami, przestaniemy być sobą – wyjaśnia ks. prof. Machnacz. Według organizatora konferencji odejście od tych wartości grozi nam nadejściem czasu pogardy człowieka dla człowieka. Podkreślił także, że św. Edytę Stein interesowało tylko jedno pytanie: „Kim jestem?”. Zwraca uwagę, że nie chodziło jej o tożsamość zewnętrzną – żydowskie pochodzenie, narodowość niemiecką czy bycie filozofem – ale dotyczyło głębi istnienia. – W odpowiedzi pozostaje milczenie, tajemnica. Jeśli wchodzimy we własną głębię dotykamy nieskończoności. Organizatorami międzynarodowej konferencji były: Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej, Papieski Wydział Teologiczny oraz Towarzystwo im. Edyty Stein. „Gość Niedzielny” objął wydarzenie swoim patronatem medialnym.