Teologia uprawiana na klęczkach drogą do świętości

Karol Białkowski Karol Białkowski

publikacja 27.01.2017 14:32

W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, patrona studentów i teologów oraz uczelni i szkół katolickich, świętował Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Teologia uprawiana na klęczkach drogą do świętości Abp Kupny życzył, aby teologia uprawiana na Papieskim Wydziale Teologicznym była zawsze na usługach wiary Karol Białkowski /Foto Gość

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza uczelni, abp. Józefa Kupnego. Eucharystię koncelebrowali: bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki, bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, a także biskupi pomocniczy wrocławscy: Andrzej Siemieniewski i Jacek Kiciński oraz księża profesorowie PWT.

W homilii bp Kiernikowski zaznaczył, że w kontekście wspomnienia św. Tomasza z Akwinu słuszne jest zgłębianie, czym jest tajemnica - teologia, którą studiujemy, by wchodzić głębiej w zamysł Pana Boga, by czynić Bożą logikę swoją, by spełniała się ona w naszym życiu przez myślenie i działanie oraz, w miarę możliwości, we wzajemnej, ludzkiej życzliwości tej wspólnoty, w której nam przychodzi żyć. - Ale wiem, że nie zawsze ta normalna życzliwość ludzka wystarcza, bo jest grzech, jest zło, jesteśmy stale wystawiani [na pokusę], by to myślenie Boże było z nas wyrywane. Taka jest logika świata, logika złego ducha. I Pan Bóg to dopuszcza - to jest wielka tajemnica. Dopuszcza po to, by okazała się moc Boża, która jest większa niż przewidywalność i działalność człowieka - mówił.

Zaznaczył, że Bóg na to pozwala, bo wie, że ci, którzy idą za Nim, za Jego myślą, wchodzą w tę teologię - Boże myślenie - i doświadczają prawdziwości tego zamysłu, kiedy potrafią znosić przeciwności. Potrafią brać krzyż. - Potrzebujemy głębokiego teologicznego myślenia, by nie zostać na powierzchni tylko ludzkiej pomyślności; żeby wchodzić prawdziwie w Boży plan zbawienia - wyjaśniał.

Posłuchaj całej homilii bp. Zbigniewa Kiernikowskiego:

W drugiej część spotkania odbyły się promocje magisterskie, licencjackie, doktorskie i habilitacyjne, a okolicznościowy wykład pt. "Św. Tomasz z Akwinu, zwolennik i korektor Arystotelesa - w 2400. rocznicę urodzin Stagiryty" wygłosił bp Ignacy Dec. Przywołał w nim opinię historyka i filozofa Frederica Coplestona, który uważał, że tomizm zdobył uznanie myślicieli chrześcijańskich dzięki swej zupełności, jasności i głębi. Był w pełni racjonalną syntezą teologii i filozofii, która nawiązywała do przeszłości i przyswajała sobie jej zdobycze, a jednocześnie korzystała z największego filozoficznego systemu świata starożytnego współczesnego.

- W powszechnym obiegu ludzi zajmujących się studiami filozofii istnieje pogląd, że św. Tomasz "ochrzcił Arystotelesa", dostosował jego pogańską myśl do myśli chrześcijańskiej. Pogląd ten nie do końca jest słuszny. Raczej trzeba powiedzieć za Complestonem, że tomizm jest syntezą teologii chrześcijańskiej i filozofii greckiej, przede wszystkim arystotelizmu, ale nie tylko. Także innych prawdziwych koncepcji starożytnych myślicieli - tłumaczył bp Dec. - Osiągnięcie Tomasza polegało nie tyle na przyjęciu Arystotelesa w miejsce św. Augustyna, ile raczej na zebraniu i syntezie zarówno różnych nurtów filozofii greckiej, arabskiej, żydowskiej, jak i oryginalnych koncepcji wniesionych przez myślicieli chrześcijańskich. Podobnej syntezy po śmierci Tomasza już nikt nie potrafił dokonać. Dlatego nic nie straciła na swojej słuszności i aktualności maksyma "Św. Tomasz z Akwinu - ozdoba filozofów i książę teologów".

Posłuchaj całego wykładu bp. Ignacego Deca:

Na zakończenie głos zabrał Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego, abp Józef Kupny, który gratulował wszelkich osiągnięć studentom i pracownikom wydziału. - Cieszymy się tymi wszystkimi sukcesami zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej - mówił.

Metropolita wrocławski przypomniał, że trwają prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Podkreśli, że uroczystość jest okazją, żeby pomyśleć o tym jakie miejsce na mapie uczelni wyższych ma PWT. - Tego bym życzył Wydziałowi, aby odnalazł to swoje właściwe miejsce w tym wszystkim ,co dzieje się w zakresie tworzenia ustawy o szkolnictwie wyższym. Mamy pewne przesłanki. Nasza współpraca z wydziałami teologicznymi uniwersytetów w Niemczech, Szwajcarii i Włoszech są dobrą podstawą do tego, by być przodującym wydziałem teologicznym w naszym kraju - zauważył.

- Życzę, aby teologia uprawiana na naszym Wydziale była na usługach wiary i żeby uprawiana była na klęczkach. Jeżeli będzie uprawiana na klęczkach, to będzie drogą do świętości. Tak było w przypadku wielkich świętych, wielkich teologów, także św. Tomasza z Akwinu - mówił na zakończenie swojego wystąpienia.

Na Papieskim Wydziale Teologicznym, na trzech kierunkach: teologii, filozofii i pedagogiki studiuje obecnie 419 osób w trybie stacjonarnym i 121 w trybie niestacjonarnym. Na studiach trzeciego stopnia jest 136 studentów, co daje łącznie 676 osób. Osobną grupę stanowią słuchacze różnych studiów podyplomowych (175) oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trzon kadry naukowo-dydaktycznej stanowi 29 samodzielnych pracowników naukowych.

W części artystycznej uroczystości wystąpili kl. Jan Kutkowski (skrzypce) i ks. Bartłomiej Kot (gitara i śpiew).