Rodzina, która pamięta o bohaterach

Maciej Rajfur Maciej Rajfur

publikacja 08.02.2017 13:54

Jubileusz 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej pokazał, że entuzjastów historii, z której możemy być dumni, przybywa.

Rodzina, która pamięta o bohaterach Na Dolnym Śląsku nie zapominają o bohaterach największej podziemnej armii okupowanej Europy Maciej Rajfur /Foto Gość

7 i 8 lutego w Oleśnicy odbyły się uroczystości z okazji 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. We wtorek młodzież i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach warsztatowych m.in. „Szkoła Cichociemnych STS 64” organizowanych przez stowarzyszenie „Akademia Przygody”; „Symbole narodowe w przestrzeni publicznej” czy „Znak Polski Walczącej”. Było także wspólne rodzinne śpiewanie „Z pamięcią w sercu i melodią na ustach” oraz podsumowanie konkursów „Wierszem, prozą i obrazem o Armii Krajowej”.

W środę obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy wraz z pocztami sztandarowymi wszystkich szkół oraz asystą wojskową. Homilię wygłosił bp Andrzej Siemieniewski.

Następnie zebrani uczestniczyli w gali jubileuszowej w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy, którą otworzyła efektowna pantomima, przygotowana przez uczniów (widoczna na zdjęciu).

- Mamy wspaniałą, kochaną młodzież, która wkłada tyle serca, by podtrzymywać tę wielką historię, by podziękować ludziom, którzy jeszcze są z nami, za ich bohaterskie czyny - mówił Jan Żukowski, wójt gminy Żurawina.

Przyznano także odznaki okolicznościowe i medale „Pro Patria”. Wyróżniono: wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Wojciecha Bochnaka, Dariusza Chmurę, Marka Długozimę, Michała Kołacińskiego, Romana Kowalczyka, Zygmunta Nowaczyka, Danutę Jadwigę Pawluk, Jana Żukowskiego. Odznaczenia wręczył doradca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdalena Merta.

- W 1939 roku Niemcy rozpętali piekło II wojny światowej. Z tamtej tragedii wyrosło dobro. I to wy, młodzież zrzeszona w ramach Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej, jesteście tym dobrem. Wasza codzienna służba i warta pamięci jest dobrem, które wyrasta z tamtego dramatycznego czasu. Gratuluję wam tego jubileuszu. Życzę wam, byście w znaleźli godnych następców w tej sztafecie pokoleń - przemawiała Magdalena Merta.

Dolnośląska Rodzina Szkół jest wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym wykraczającym daleko poza ramy edukacji formalnej. Założyła ją przed 10 laty Dorota Rasała-Świtoń, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy.

- W jednej z pielgrzymek do Polski św. Jan Paweł II apelował do Polaków: „Spisujcie historię Polski, bez historii nie ma narodu”. Zatrzymując w sercu słowa wielkiegp Polaka, członkowie Rodziny podjęli trud ocalenia wspomnień. Nasze działania nie są akcyjne, są zaplanowane i systematyczne. Naszym priorytetem jest kultywowanie pamięci o naszym przodkach, integracja pokoleń, organizacja spotkań okolicznościowych i wolontariat, przez który niesiemy pomoc kombatantom - opowiadała Dorota Rasała-Świtoń.

Dyrektorka dziękowała obecnym w sali kombatantom, którzy znajdują czas i siły, by opowiadać młodzieży o przeżyciach II wojny światowej.

Działanie w ramach Rodziny to m.in. upowszechnianie w szkołach należących wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty, kultywowanie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny, inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli oraz stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami.

Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 19 placówek oświatowych. Są to szkoły podstawowe, gimnazja, licea i zespoły szkół m.in. we Wrocławiu, Oleśnicy, Trzebnicy, Miliczu, czy Strzelinie.