Tak jak na początku - Czasy Apostolskie odc. 1/5

Wspólnota Michael

publikacja 24.05.2017 11:07

W tym roku mija 50 lat od niezwykłego wydarzenia, które uznane zostało za początek odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim. W związku z jubileuszem powstał film pt. "Tak jak na początku", dotyczący historii ruchu charyzmatycznego w Kościele, którą nakreśla ks. prof. Mariusz Rosik. W najbliższych dniach będziemy prezentować kolejne odcinki.

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18).

Ks. prof. Mariusz Rosik, w pierwszym odcinku filmu "Tak jak na początku" przytacza te historie zawarte w Ewangelii i Dziejach Apostolskich, które jasno pokazują pewną cechę wspólną Bożego działania. Zstępująca obecność Ducha Świętego zawsze wyzwala znaki i cuda potwierdzające treść głoszonej nauki.

Te same znaki i cuda towarzyszą rodzącemu się Kościołowi.

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową historią Bożego prowadzenia w Duchu Świętym działającym na przestrzeni wieków.

cz. 1/5 - Tak jak na początku
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Michael

***

ks. prof. Mariusz Rosik

Biblista i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów, a także relacją judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła;

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Ruch charyzmatyczny opierający się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.