W Bożej winnicy o różnych porach dnia

Agata Combik Agata Combik

publikacja 24.09.2017 01:04

Abp senior Marian Gołębiewski przewodniczył w archikatedrze wrocławskiej uroczystej Mszy św., dziękując Bogu za swe 80 lat życia, 55-lecie kapłaństwa i 21 lat biskupstwa.

W Bożej winnicy o różnych porach dnia Swoją "księgę życia" piszę już od 80 lat - mówił arcybiskup senior Agata Combik /Foto Gość

– To czas wdzięczności Bogu i wdzięczności ludziom – mówił w homilii o. bp Jacek Kiciński. Nawiązał do niedzielnej Ewangelii o robotnikach o różnych porach rozpoczynających pracę w winnicy i otrzymujących za nią tę samą zapłatę. – To Bóg jest gospodarzem w winnicy, pracownikami jesteśmy my: osoby wybrane, powołane i posłane – wyjaśniał. – Bóg każdego z nas wzywa do pracy na rzecz Królestwa niebieskiego; w różnym czasie i o różnej porze powołuje nas wszystkich do służby w Chrystusowym Kościele. Każdy z nas ma swoją godzinę trzecią, szóstą, dziewiątą, jedenastą. Te ewangeliczne godziny mogą również symbolizować poszczególne etapy naszego życia i obowiązki, jakie przychodzi nam pełnić na drodze naszego powołania. Zapłatą za to jest perspektywa życia wiecznego, zbawienia.

O bp Jacek porównał do „trzeciej godziny” pierwszy etap życia arcybiskupa seniora – począwszy od narodzin 22 września 1937 r. w Trzebuchowie i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. – „Szósta godzina” to moment, w którym człowiek odkrywa swoje życiowe powołanie – mówił, wspominając o 1952 roku, gdy przyszły arcybiskup rozpoczął naukę w niższym seminarium duchownym. – Święcenia kapłańskie wyznacza „godzina jedenasta”, czas pięknej, owocnej posługi duszpasterskiej – wyjaśniał, wspominając o posłudze w Ślesinie, Zduńskiej Woli, o studiach na kolejnych uczelniach, pracy naukowej, odpowiedzialnych funkcjach. 20 lipca1996 r. decyzją św. Jana Pawła II ks. Marian Gołębiewski został wyniesiony do godności biskupiej jako biskup ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a 3 kwietnia 2004 r. został metropolitą wrocławskim (ingres 24 kwietnia 2004 r.). 18 maja 2013 r. zgodnie z prawem kanonicznym dobiegła końca jego posługa jako metropolity wrocławskiego.

Bp Jacek nawiązał do słów z księgi proroka Izajasza o szukaniu Pana: – Te słowa ukazują istotę posługi biskupiej: szukać Pana, wzywać Jego imienia, nawoływać do nawrócenia, objawiać miłosierdzie Boga – mówił, ukazując sytuację współczesnego człowieka, bardzo potrzebującego przewodników duchowych, pasterzy. Przypomniał wskazania papieża Franciszka, który twierdzi, że pasterz winien być „z przodu, pośród i z tyłu” owczarni, ma pachnieć owczarnią, ale i wnosić do niej „zapach” Boga. Dziękował abp. Marianowi, że potrafił być zarówno „z przodu” – przewodząc wiernym, jak i „pośród” – w bliskości ludzkich spraw. Dziś w życiu arcybiskupa seniora nadszedł czas, by niejako „z tyłu” spoglądać na Kościół – z perspektywy czasu, służąc mu swoim doświadczeniem, radą, mądrością.

Cała homilia:

Życzenia składali jubilatowi bp Andrzej Siemieniewski (wspominając m.in. temat jubileuszu poruszony w pracy magisterskiej abp. seniora), rektor PWT ks. Włodzimierz Wołyniec (dziękując za wskazywanie na Biblię jako na „klucz do interpretacji życia”), wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl (który odczytał także list od prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza), przedstawiciele kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, w tym prof. Wojciech Witkiewicz. – Składam życzenia nieustannego odczuwania obecności Chrystusa kapłana, naszego Mistrza, Przyjaciela – mówił abp Józef Kupny. – Niech Maryja Niepokalana, którą czcimy w naszej katedrze jako Matkę Adorującą, otacza cię płaszczem swojej opieki. Proszę również waszą Ekscelencję o dalszą modlitwę w intencjach Kościoła wrocławskiego, za moją posługę, za biskupów pomocniczych, kapłanów, wszystkich wiernych.

Jubilat wspominał kolejne etapy swojego życia, wskazując na charakterystyczne wydarzenia i procesy, jakie na przestrzeni lat dokonywały się w Polsce i na świecie: postępująca globalizacja, „powiew Ducha Świętego” na Soborze Watykańskim II, odzyskanie suwerenności przez Polskę w 1989 r. Życie arcybiskupa seniora płynie, jak sam zauważył, w czasie pontyfikatu wielu papieży: Benedykta XIV, Piusa XII, św. Jana XXIII, bł. Pawła VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

W Eucharystii uczestniczyli m.in. kard. Henryk Gulbinowicz, bp Zbigniew Kiernikowski, bp Adam Bałabuch, bp Marek Mendyk, bp Stefan Cichy, bp Edward Janiak; obecni byli przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego: bp Waldemar Pytel, bp senior Edward Bogusz.

ZDJĘCIA