Doinformowani mogą reagować

Karol Białkowski Karol Białkowski

publikacja 10.11.2017 10:28

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu zmieniło lokalizację.

Doinformowani mogą reagować W skromnej uroczystości poświęcenia nowego biura wziął udział, oprócz bp. Jacka Kicińskiego, ks. dr. Kacper Radzki, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Wkrótce wrocławscy klerycy dowiedzą się więcej jak mówić o zagrożeniach związanych z działalnością sekt. Archiwum Centrum

Nowe pomieszczenie w przyziemiu klasztoru ojców dominikanów (to samo wejście z księgarnią "Domini Canes") poświęcił bp Jacek Kiciński.

O. Paweł Adamik OP podkreśla, że wielość nowych ruchów religijnych i sekt może trochę przerażać. Zaznacza jednak, że ośrodek ma charakter informacyjny. - Ta informacja ma przede wszystkim pomóc. Nie prowadzimy pracy konfesyjnej, ukazując wszystko, co jest poza Kościołem katolickim jak coś gorszego. Zajmujemy się pewnym mechanizmem, który występuje w grupach, które nazywamy sektami - tłumaczy.

Zwraca uwagę, że definicji sekty jest bardzo wiele, dlatego w centrum informacyjnym przyjęła ona charakter opisowy. - Są to zagrożenia, które mogą spowodować, że człowiek zostaje więźniem jakiejś grupy. Na tej podstawie chcemy pomóc rodzinom, które są zaniepokojone zachowaniami któregoś z członków, albo samym ofiarom, które odważą się przyjść i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, że dana grupa, do której należą ma znamiona sekty - opowiada.

O. P. Adamik podkreśla, że takich grup jest bardzo wiele, bo spojrzenie jest znacznie szersze, nie tylko religijne. - Kultem wcale nie musi być jakiś bóg, ale to mogą być jakieś rzeczy materialne. Do nich należą również piramidy finansowe, gdzie struktura wewnątrz może być kalką tego, co jest w sekcie. Takim osobom też pomagamy.

Dyrektor centrum informacyjnego zaznacza, że wiele nadużyć pojawia się ostatnio w samym Kościele katolickim. - Stąd reakcje episkopatu, który jasno wypowiedział się na temat spowiedzi tzw. furtkowej, czy uzdrowieniach międzypokoleniowych, a także wydał wskazówki dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty. Ludzie już wcześniej do nas przychodzili i pytali o te sprawy - dodaje.

Dominikanin zaznacza, że informacja może rodzić bardzo konkretną reakcję. W Centrum dyżury pełni prawnik i pedagog. - Współpracujemy z poradnią rodzinną, gdzie są gabinety psychologiczne. Jeśli ktoś potrzebuje terapii długoterminowej, pomagamy znaleźć odpowiednie miejsce. W skrajnych przypadkach informujemy Policję. W  Komendzie Wojewódzkiej jest osoba oddelegowana do spraw sekt - wyjaśnia. Wrocławski ośrodek współpracuje również z innymi tego typu placówkami w Polsce.

O. Adamik dodaje, że działalność polskich ośrodków wykracza również poza granice kraju - na Ukrainę. - Współpracujemy z Cerkwią Greckokatolicką. - Wiele grup czy ich liderów przeniosło swoją działalność właśnie tam.

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach prowadzi również działalność edukacyjną. W najbliższym czasie odbędzie się cykl spotkań dla kleryków. - Uczymy też tego jak mówić o problemie. Pamiętam swoje doświadczenie jako katechety, gdy uczniowie chcieli słuchać o sektach lub o egzorcyzmach. Dlaczego? Bo to ma znamiona sensacji. Nieumiejętne opowiadanie o tych sprawach jest z jednej strony straszeniem, a z drugiej zaciekawianiem.

Biuro jest otwarte we wtorki od 16.00 do 19.00, natomiast w czwartki jest dyżur telefoniczny. O. Paweł zaznacza, że tak naprawdę dostępny jest o każdej porze. - Można się ze mną umówić na spotkanie również w innym terminie.

Informacji można szukać również na stronie ośrodka.