Polacy poznają prawdy Rodłaków?

Karol Białkowski Karol Białkowski /wikipedia.pl

publikacja 08.12.2017 11:10

Wczoraj ok. południa senatorowie RP uchwalili uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod znaku Rodła. Inicjatywa wyszła z Wrocławia.

Polacy poznają prawdy Rodłaków? Kolejne rocznice ogłoszenia "Prawd Polaków spod znaku Rodła" są obchodzone we Wrocławiu z coraz większym rozmachem. Jubileuszowe będą równie okazałe i swoim zasięgiem obejmą wiele miejsc w całej Polsce. Na zdjęciu ogromny okolicznościowy tort. Karol Białkowski /Foto Gość

Rok 2018 będzie również rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Niepodległości Polski.

- Nie było łatwo - tak o przygotowaniu projektu uchwały, a wcześniej o przekonywaniu senatorów do zwrócenia uwagi na 80. rocznicę opublikowania "Prawd Polaków spod znaku Rodła" mówi Tadeusz Szczyrbak, który od 14 lat walczy o powrót do świadomości Polaków wydarzeń z 1937 r. Jeszcze we wrześniu rozesłał prośbę o podjęcie inicjatywy do wszystkich polskich parlamentarzystów. Sprawą zajął się senator Jerzy Czerwiński, który stał się sprawozdawcą i promotorem idei.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 69 spośród 75 senatorów obecnych w sali obrad. 5 wstrzymało się od głosu, a 1 zagłosował przeciwko.

Polacy poznają prawdy Rodłaków?   Jakie są okoliczności powstania "Prawd Polaków spod znaku Rodła"? W przeddzień II wojny światowej w sercu III Rzeszy 5 tys. Polaków zamanifestowało wierność narodowej tradycji na I Kongresie Polaków w Niemczech, który odbył się 6 marca 1938 r. w Theater des Volkes w Berlinie.

Uchwalono wówczas katechizm narodowy, "mały dekalog" polskości, który stał się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem. Pięć "Prawd Polaków spod znaku Rodła" po latach przybrało charakter swoistej przysięgi, krzepiącego serca drogowskazu oraz wyznania miłości do ojczyzny. - One były i są nie tylko adresowane do Polaków w Niemczech, ale do wszystkich naszych rodaków, w granicach ojczyzny i najdalszych zakątkach świata - tłumaczy T. Szczyrbak. - Największym oczekiwaniem i pragnieniem Polaków w Niemczech było to, aby następne pokolenia znały te prawdy i nimi żyły.

Ciekawa jest również geneza Rodła - symbolu Związku Polaków w Niemczech. Znak powstał po przejęciu przez Adolfa Hitlera władzy w Niemczech. Naziści w ramach likwidacji struktury organizacyjnej Republiki Weimarskiej zmieniali także symbolikę wszystkich niemieckich organizacji i instytucji. Godłem państwowym Niemiec stała się swastyka. Wprowadzenia tej zewnętrznej symboliki naziści wymagali od wszystkich działających w III Rzeszy organizacji politycznych, kulturalnych i społecznych. Zakazali oni jednocześnie używania innych symboli z wyjątkiem tych, które sami proponowali. Obowiązywał także pruski zakaz używania przez Polaków w Niemczech znaku Orła Białego.

Związek Polaków w Niemczech stanął więc wobec problemu zaakceptowania nazistowskiej symboliki. W ocenie zarządu organizacji akceptacja ta byłaby zgodą na całkowitą germanizację związku oraz utratę jego polskiego charakteru. Dlatego też z inspiracji dr. Jana Kaczmarka działacze organizacji postanowili utworzyć nowy znak, który umożliwi obejście wszystkich zakazów, a jednocześnie będzie podkreślał narodowy charakter organizacji. W ten sposób powstało Rodło przedstawiające bieg Wisły i zewnętrznie wyglądające jak pół zmodyfikowanej swastyki, a jednocześnie nią niebędące. W ten sprytny sposób Polacy w Niemczech uniknęli przyjęcia symboliki nazistowskiej. W rzeczywistości bowiem pozornie podobny znak oznaczał łączność Polaków z Niemiec z Macierzą i był przeciwstawiany swastyce.

Główne obchody 80. rocznicy proklamowania "Prawd Polaków spod znaku Rodła" odbędą się w marcu we Wrocławiu. Będziemy informować o programie na: wroclaw.gosc.pl.

Kliknij i przeczytaj treść uchwały Senatu RP dotyczącej ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod znaku Rodła.

"Prawdy Polaków spod Znaku Rodła", proklamowane przez naszych przodków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowiskowej Teatru Ludowego jako katechizm narodowy, »mały dekalog« polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem" - czytamy w uchwale Senatu.

"»Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!« - to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami. »Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła«, ogłoszonych uroczyście w trakcie berlińskiego kongresu, jest w istocie przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do ojczyzny.

Warto przypomnieć słowa dr. Kaczmarka, który podczas historycznej chwili podkreślał, że »Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale z najprostszych serc ludu polskiego wydobyte są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków w Niemczech, prawdy te do wszystkich serc polskich w świecie posyłamy«. Tak w 1938 r., jak i w 2018 r. istnieje konieczność i potrzeba większej niż dotychczas łączności z Macierzą - w ramach ponadczasowej idei Rodła realizowanej w postaci powrotu do ojczyzny.

Z perspektywy prawie 80 lat obowiązywania »Prawd Polaków spod znaku Rodła« zadziwia w nich mnogość moralnych treści, w szczególności idea jedności Polaków, głoszona przez naczelną organizację polskiej ludności w III Rzeszy - Związek Polaków w Niemczech. »Prawdy Polaków spod znaku Rodła«, przypominane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie, są, dzięki ich uniwersalnemu przesłaniu, wyjątkową okazją do pojednania narodowego i wyeksponowania wspólnotowego charakteru skarbca ideowego naszych przodków. Na »Prawdach Polaków spod znaku Rodła« wciąż jesteśmy, jako naród polski, oparci - jak na opoce - pewnie i mocno.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła w trosce o to, aby naród polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod znaku Rodła z okresu międzywojennego XX wieku, Polakom, którzy trwali przy mowie i wierze ojców. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do środowisk oświatowych, organizacji społecznych, instytucji kultury, mediów oraz wszystkich ludzi dobrej woli o zainteresowanie i wsparcie dla inicjatyw spod znaku Rodła podejmowanych w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych (Ziem Odzyskanych).

»Prawdy Polaków spod znaku Rodła« mogą być z powodzeniem inspiracją dla nowych pokoleń Polaków. Zadbajmy o to, aby prawdy te można było spotkać w polskich urzędach, instytucjach państwowych, lokalnych samorządach, w polskich szkołach, kościołach i przede wszystkim w polskich sercach".