Nowe ceny i rodzaje biletów we Wrocławiu

inf. pras. /ac

publikacja 31.12.2017 02:12

Zmiany czekają użytkowników komunikacji miejskiej w stolicy Dolnego Śląska od 1 stycznia 2018 r.

Nowe ceny i rodzaje biletów we Wrocławiu Pasażerów czekają zmiany Mirosław Jarosz /Foto Gość

Nowe bilety:

bilet czasowy 15-minutowy

bilet grupowy do 15 osób

bilet 180-dniowy na wszystkie linie

bilet 365-dniowy na wszystkie linie

likwidacja biletu za przewóz bagażu lub zwierząt;

Zmiana zasad korzystania z biletów semestralnych:

Do tej pory kupując bilet semestralny mieliśmy sztywno określony czas obowiązywania (cztery lub pięć miesięcy, od 1 października lub 1 września), zgodnie z semestrami na uczelniach wyższych i szkołach. Teraz to sam pasażer wybierze od kiedy ma być liczona ważność biletu cztero- lub pięciomiesięcznego.

Ceny biletów

Bilet jednorazowy na linie normalne i podmiejskie - 100 proc.: 3, 40 zł, 50 proc.: 1,70 zł (przed zmianą 3 zł/1,50 zł);

Bilet jednorazowy na linie pośpieszne i nocne - 100 proc.: 3,60 zł., 50 proc.: 1,80 zł (przed zmianą 2,20 zł/1,60 zł);

Bilety czasowe na wszystkie linie:

15-minutowy - 2,40 zł /1,20 zł

30-minutowy - 3 zł /1,50 zł

60-minutowy - 4,40/2,20 zł

90-minutowy - 6 zł /3 zł

24-godzinny - 11 zł/ 5,50 zł

48-godzinny - 20 zł/ 10 zł

72-godzinny - 26 zł/ 13 zł

168 godzinny (7-dniowy) - 46 zł /23 zł

Aby poznać pełny cennik biletów - zobacz GALERIĘ

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:

inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem;

dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia, oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;

ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności;

uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;

dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia;

osoby, które ukończyły 69 lat; od dnia 1 stycznia 2019 r. - osoby, które ukończyły 68 lat; od dnia 1 stycznia 2020 r. - osoby, które ukończyły 67 lat; od dnia 1 stycznia 2021 r. - osoby, które ukończyły 66 lat; od dnia 1 stycznia 2022 r. - osoby, które ukończyły 65 lat;

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunem;

osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy;

w dniach wyznaczonych jako: dzień obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, dzień obchodów Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem;

funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych;

dawcy przeszczepu;

zorganizowane grupy uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/opiekunów w celu udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno-wychowawczych, wraz z nauczycielami i opiekunami;

zorganizowane grupy wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/wychowawców i opiekunów, w celu udziału w zorganizowanych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej, wraz z nauczycielami/wychowawcami oraz opiekunami;

uczestnicy maratonu lub półmaratonu, którego współorganizatorem jest Wrocław, w dniu zawodów.

Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii uprawnieni są:

uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyli oni 7 rok życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

uczniowie szkół zagranicznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

osoby przebywający na świadczeniach przedemerytalnych.