Podarowali swój czas i talenty

km, mr

publikacja 22.01.2019 11:30

To inicjatywa z rodzaju "dzieci dzieciom". W Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka jasełka wystawili uczniowie Szkoły Podstawowej z Wilczkowa.

Podarowali swój czas i talenty Dzieci wykazały się kreatywnością w przedstawieniu narodzin Jezusa Karolina Marcinek

Szpitalne jasełka były autorskim pomysłem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowie: Joanny Lasockiej i Doroty Zalewskiej przy współudziale Jakuba Liechtensteina.

- Mając świadomość, jakie są możliwości poszczególnych dzieci, wybraliśmy konkretną grupę do przedstawienia. Chcielibyśmy w tym momencie podziękować nauczycielom naszej szkoły, że zgadzali się na posyłanie uczniów ze swoich zajęć dydaktycznych na próby. Dzięki temu całość wyglądała naprawdę bardzo dobrze - mówi Joanna Lasocka, pedagog szkolny i nauczyciel rytmiki w szkole podstawowej w Wilczkowie.

Podkreśla, że poprzez takie inicjatywy kadra pedagogiczna pragnie krzewić wśród uczniów postawę działania na rzecz drugiego człowieka. - W szkole funkcjonuje koło wolontariackie. Nie chcemy propagować tylko pomocy materialnej, ale pokazywać dzieciom, że mogą dzielić się z innymi swoim czasem, talentem, zdolnościami, tym, co same przygotują. Nie muszą liczyć na wsparcie rodziców w tym względzie - dodaje J. Lasocka.

Uczniowie z Wilczkowa poprzez swój występ pokazali, że Boże Narodzenie nie było przypadkowym wydarzeniem. - Ta historia rozpoczyna się od miłości Bożej przy stworzeniu świata, a ma swoje wypełnienie w narodzinach Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. Bo przecież to narodzenie miało swój konkretny cel, który zapowiadaliśmy tym przedstawieniem - opowiada Dorota Zalewska, autorka tekstów.

Przygotowania do występu trwały kilka tygodni. Najtrudniejsze okazało się dla dzieci opanowanie złożonych układów tanecznych, jednak opiekunowie jednoznacznie stwierdzają, że warto było podjąć wysiłek. Pedagodzy z Wilczkowa sami zaproponowali występ przed dziećmi leczącymi się w szpitalu. 

- Staramy się często organizować dla dzieci szpitalnych różne uroczystości, tak, aby mogły one się oderwać od swoich smutnych przeżyć związanych ze zdrowiem - oświadcza Alina Szkopiak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka.

Przedstawienie obejrzała również dyrekcja szkoły oraz ksiądz kapelan Krzysztof Jankowski.