Promocja dziedzictwa patronki Europy

Agata Combik Agata Combik

publikacja 01.02.2019 17:41

To miejsce powinno opierać się nie tylko na zaangażowaniu społeczników, ale zyskać też opiekę państwa polskiego. Taką opiekę deklarujemy - mówił Jarosław Sellin w Domu Edyty Stein we Wrocławiu.

Promocja dziedzictwa patronki Europy Z podpisaną deklaracją Agata Combik /Foto Gość

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia oraz ks. Jerzy Witek, prezes Towarzystwa Edyty Stein, (które jest gospodarzem Domu Edyty Stein) podpisali deklarację współpracy, inaugurując program „Dziedzictwo Edyty Stein”.

- W tym miejscu powinien być przypominany jej dorobek intelektualny, dramatyczne elementy życiorysu; tu powinien być prowadzony dialog kulturowy, międzyreligijny, dialog dotyczący historii Europy, holocaustu - co już się dzieje, ale powinno dziać się w jeszcze większym wymiarze - mówił J. Sellin.

Wspominał m.in. uroczystość, w jakiej uczestniczył w Rzymie w 1999 r., podczas której Jan Paweł II ogłosił słynną wrocławiankę patronką Europy. W październiku 2019 r. minie dokładnie 20 lat od tego wydarzenia.

Zauważył, iż wiedza o tym, że E. Stein urodziła się we Wrocławiu, tu przeżyła dzieciństwo, młodość, wcale nie jest tak powszechna ani w Polsce, ani w Europie.

- Program będzie dofinansowany w tym roku kwotą 300 tys. zł, ale zapewne pomyślimy docelowo o rozwiązaniu systemowym - dodał.

- To bardzo ważne, że możemy od społecznego wysiłku przejść do opieki publicznej - mówił M. Mutor. Przyznał, że Dom Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 poprzez niezwykłą postać jej mieszkanki wpisuje się w historię miasta, Polski, Europy i świata.

- Od ponad roku wraz z Towarzystwem Edyty Stein (TES) myśleliśmy nad inaugurowanym dziś oficjalnie programem. W jego ramach w tym roku zrealizujemy trzy główne elementy: powstanie nowa wystawa stała w Domu Edyty Stein, będzie on codziennie otwarty w określonych godzinach, w ciągu roku zrealizujemy co najmniej 24 przedsięwzięcia (a więc średnio 2 w miesiącu): spotkania edukacyjne, warsztaty, konferencje. Będziemy również wspierać inne działania TES, związane np. z przyznawaniem Nagród Edyty Stein - zapewniał M. Mutor.

Program „Dziedzictwo Edyty Stein” został opracowany wspólnie przez Centrum Historii Zajezdnia i TES. Centrum zwróciło się z prośbą o dotację do ministerstwa; teraz zleca towarzystwu realizację poszczególnych przedsięwzięć.

- Powstaje pewna synergia między Centrum Historii Zajezdnia i Domem; poszerzamy przestrzeń działania. Goście Centrum będą zapraszani na ul. Nowowiejską i odwrotnie - mówił M. Mutor.

Dodał, że dom patronki Europy może odegrać szczególną rolę podczas Europejskiego Spotkania Młodych Taizé, które odbędzie się we Wrocławiu. - Edyta jest patronką dialogu. Dziś Europa i Polska bardzo potrzebują budowania kultury dialogu - powiedział.

- To jest dom życia Edyty, jej pasji, jej rozstrzygnięć - mówił ks. J. Witek, przypominając, że urodziła się we Wrocławiu w innym miejscu, przy obecnej ul. Dubois (w nieistniejącym już budynku). W domu przy ul. Nowowiejskiej spędziła część dzieciństwa, młodość.

Ten dom był świadkiem dramatu, jaki rozgrywał się między Edytą i jej matką Augustą, która musiała zmierzyć się z przyjęciem przez córkę chrztu, a potem jej decyzją o wstąpieniu do Karmelu. To tu odbyło się ich ostateczne pożegnanie.

Ks. J. Witek wspomniał o podejmowanych przy ul. Nowowiejskiej działaniach; o wydarzeniach jakie miały miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży (Dom Edyty Stein odwiedziło wtedy 5 tys. osób) czy też o wręczeniu w tym miejscu trzem osobom odznaczeń Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez ambasador Izraela.

- Życzę wszystkim, którzy odwiedzają Dom, by szukali i odnajdywali tu siebie, jak Edyta. Ale nie tak samo, bo każde życie jest niepowtarzalne - mówił ks. prof. Jerzy Machnacz od lat zajmujący się filozofią Edyty Stein, uczestniczący w wielu inicjatywach podejmowanych w domu noszącym jej imię.

Dom Edyty Stein można zwiedzać codziennie z wyjątkiem wtorków i wybranych dni świątecznych od 10.00 do 18.00. Szczegóły oraz aktualności na stronie www.edytastaein.org.pl.