Wrocław: Urzędnicy blokują obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Maciej Rajfur Maciej Rajfur

publikacja 21.02.2019 17:21

Miasto nie zgadza się na przeprowadzenie na rynku wydarzenia multimedialnego, organizowanego przez stowarzyszenie "Odra-Niemen", w hołdzie żołnierzom niezłomnym 1 marca. Powód okazuje się nie do końca jasny.

Wrocław: Urzędnicy blokują obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pracownicy i wolontariusze "Odry-Niemen" od lat zwiększają świadomość społeczną na temat żołnierzy niezłomnych Roman Tomczak /Foto Gość

Dotarliśmy do oficjalnych pism i wniosków pomiędzy stowarzyszeniem „Odra-Niemen” oraz Departamentem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia.

1 marca o godzinie 19 ma rozpocząć się na pl. Gołębim na rynku wydarzenie multimedialne poświęcone żołnierzom wyklętym. To część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które od lat godnie i bez żadnych problemów organizowała „Odra-Niemen”.

Tym razem jednak patriotyczne stowarzyszenie napotkało problem w postaci formalnego oporu Urzędu Miasta Wrocławia. W piśmie z 20 lutego 2019 roku Wojciech Adamski, dyrektor Departamentu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wydał odmowną decyzję dotyczącą pozwolenia na przeprowadzenie uroczystości z udziałem kombatantów.

Jak enigmatycznie uzasadnił: „Przez wzgląd na obowiązującą zasadę ograniczania ustawiania infrastruktury na pl. Gołębim”. Zaproponował inne miejsce - pl. Solny, znajdujący się w sąsiedztwie rynku.

Z decyzją nie zgodziły się władze stowarzyszenia „Odra Niemen”, prosząc o spotkanie z dyrektorem Adamskim, rozmowę i dokładne uzasadnienie. Ten jednak nie zgodził się na spotkanie i odesłał organizatorów wydarzenia do innego pracownika wydziału.

Sprzęt, jaki „Odra-Niemen” chce wystawić w związku z pokazem multimedialnym, w żaden sposób nie jest obciążeniem terenu. Chodzi o kilka głośników, małe reflektory świetlne, namiot osłaniający rzutnik multimedialny i niewielki podest z ekranem, na którym mają być wyświetlane materiały wideo prezentujące żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Poprosiliśmy o dokładniejszy komentarz i uzasadnienie dyrektora Wojciecha Adamskiego. Zostaliśmy jednak odesłani przez sekretariat jego departamentu do Wydziału Komunikacji Społecznej. Ten przesłał nam ostatecznie pisemny komunikat, w którym czytamy:

Po przeanalizowaniu wniosku dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie wyraził zgody na umieszczanie infrastruktury na pl. Gołębim, wskazując jednocześnie możliwość usytuowania jej na pl. Solnym. Przestrzeń Rynku udostępniana jest wyłącznie na nieliczne przedsięwzięcia, odbywające się zgodnie ze stałym harmonogramem, ustalonym dla przestrzeni szczególnie chronionej w Parku Kulturowym.

Decyzja magistratu wydaje się tym bardziej niezrozumiała, że na pl. Gołębim, jak i na terenie całego rynku, odbywa się regularnie szereg różnego rodzaju uroczystości i koncertów (m.in. WOŚP, jarmark bożonarodzeniowy, czy ostatnio transmisja pogrzebu śp. Pawła Adamowicza), zdecydowanie większych i bardziej rozbudowanych ze względu na infrastrukturę.

Dlaczego zatem urzędnicy odmawiają wrocławianom prawa do uroczystego obchodzenia w samym centrum miasta ważnego święta państwowego ku czci żołnierzy niezłomnych? W ostatniej odpowiedzi dyrektora Adamskiego z 21 lutego czytamy:

Zgodnie z ustawą „Prawo o zgromadzeniach” mogą państwo zająć ten teren bez ustawiania infrastruktury […] zachęcam do przeprowadzenia planowanej uroczystości na pl. Solnym. Jest to miejsce leżące w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, powszechnie dostępne, przeznaczone na wydarzenia ważne dla mieszkańców Wrocławia z wykorzystaniem infrastruktury

Co ciekawe, regularnie - już od kilku lat 1 marca wieczorem - właśnie na pl. Gołębim organizowane są przez „Odrę-Niemen” obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nigdy nie było tam żadnych problemów. „Odra-Niemen” dla wielu działaczy i społeczników stała się przykładem, jak wzorowo realizować program historyczny, społeczny i patriotyczny w przestrzeni miejskiej. Wydarzenia zawsze miały charakter głęboko edukacyjny.

Które dokładnie imprezy mogą się odbywać w rynku, a które nie? Czy to przestrzeń tylko dla niektórych, a nie dla wszystkich? Co oznacza „stały harmonogram”?

Członkowie stowarzyszenia nie ukrywają rozgoryczenia. Pl. Solny jest zbyt mały na tego typu przedsięwzięcie. To także miejsce handlu i ruchu samochodowego, które ich zdaniem nie przystoi przeprowadzeniu obchodów tego typu święta państwowego. Liczą na zmianę decyzji.

Sprawę będziemy monitorować i na bieżąco informować o sytuacji.