Jak dobrze urodzić?

Maciej Rajfur

|

Gość Wrocławski 9/2019

publikacja 28.02.2019 00:00

Fundacja Evangelium Vitae na wrocławskim Nadodrzu organizuje bezpłatną szkołę rodzenia. Na lata 2019–2020 zaplanowano 28 kursów.

Kurs wzmacnia więzi pomiędzy rodzicami  i dzieckiem.  Kurs wzmacnia więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem. 
Maciej Rajfur /Foto Gość

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez miasto Wrocław fundacja sióstr boromeuszek przeprowadzi bezpłatne kursy dla kobiet w ciąży i osób towarzyszących.

Edukacja przedporodowa to wielostronne przygotowanie rodziców do właściwego postępowania w okresie ciąży, aktywnego porodu oraz późniejszej opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. – Oprócz tego przystosowujemy kobiety pod kątem psychofizycznym do porodu i połogu, uczymy świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, metod łagodzenia bólu porodowego oraz nawiązywania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem – mówi Maria Gajek, koordynatorka całego projektu. Zaznacza, że uczestnictwo w szkole rodzenia przyczynia się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem. – Szkoła rodzenia nie skupia się tylko na momencie przyjścia dziecka na świat. To także praktyczna nauka pielęgnowania noworodka, przygotowanie do karmienia piersią, kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich – wymienia M. Gajek. W tym roku Evangelium Vitae organizuje 14 edycji szkoły. W następnym także. Przyjmowane są mieszkanki Wrocławia między 25. a 29. tygodniem ciąży. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny – w sumie 22 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin ćwiczeń gimnastycznych, relaksacyjnych oraz praktycznych. – Całość poprowadzą doświadczone położne oraz lekarze: neonatolog, ginekolog-położnik, stomatolog, psycholog i fizjoterapeuci. W jednym kursie uczestniczy 10 osób – 5 kobiet ciężarnych i 5 osób towarzyszących – informuje s. Ewa Jędrzejak, prezes fundacji Evangelium Vitae. Zapisy do szkoły rodzenia u boromeuszek odbywają się przez cały rok w wyznaczonych dniach i godzinach. Wszelkich informacji udziela Maria Gajek – e-mail: soor@boromeuszki.wroclaw.pl.