IV Maraton Czytania Biblii z Księgą Wyjścia i Listem do Rzymian

Agata Combik Agata Combik

dodane 15.04.2019 19:44

Nabożeństwem Słowa Bożego, prowadzonym przez ks. kpt. Maksymiliana Jezierskiego, rozpoczął się IV Maraton Czytania Biblii. Zorganizowali go Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz urszulanki Unii Rzymskiej.

IV Maraton Czytania Biblii z Księgą Wyjścia i Listem do Rzymian Ks. kpt. Maksymilian Jezierski pobłogosławił wszystkich księgą Pisma Świętego. Agata Combik /Foto Gość

Ten tydzień będzie naprawdę wielki, jeśli staniemy się wolni - mówił kapłan. - Jedni traktują wolność jako samowolę, inni jako anarchię, jeszcze inni jako coś, co się każdemu należy. Słowo, które dziś będziemy rozważać - Księga Wyjścia i List do Rzymian - pokazują nam prawdziwą wolność.

Zauważył, że naród wybrany, wyzwolony z Egiptu, nie zawsze potrafił się odnaleźć na drodze wolności, jednak Bóg go nie opuścił. Podarował mu Dekalog - nie narzędzie ograniczania człowieka, ale pomoc w drodze do wolności i omijaniu przeszkód, jakie na niej można napotkać.

- Wielki Tydzień to czas, w którym Jezus pokonuje wszelkie zniewolenia, rozcina kajdany... Zauważmy jednak, że droga do wolności prowadziła przez drogę krzyżową - mówił.

Wspomniał o akcji prowadzonej przez Duszpasterstwo Akademickie "Nieśmiertelni", działające przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu - akcji przygotowywania paczek świątecznych przez młodych żołnierzy dla kombatantów, Sybiraków, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ("Paczka od AWL-a dla Bohatera"). Podczas wręczania paczek nie brak czasu na rozmowy - także o tym, czego seniorzy doświadczyli na własnej skórze: o niewoli i o drodze do wolności. Ich świadectwa potwierdzają: można być wewnętrznie wolnym nawet w niewoli.

- Wielki Tydzień może stać się dla ciebie czasem wyzwalania z grzechów, nałogów, ograniczeń; czasem, kiedy staniesz w pełni wyprostowany - zapewniał ks. Maksymilian. - Życzę, by to słowo, które ma moc uwalniania, dziś wyzwoliło również ciebie.

- Niech się spełni to, co Bóg zaplanował na ten czas. On mówi: "Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne...". Zawsze coś w nas sprawia, coś w nas zmienia. Obyśmy otworzyli się na jego działanie - mówiła s. Joanna Łątka, przełożona wrocławskiej wspólnoty urszulanek.

Zebranych powitała także Estera Ryczek z Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

Uczestnicy maratonu czytają tym razem Księgę Wyjścia i List św. Pawła do Rzymian, które stanowią zakres merytoryczny XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.