Wielkanocna modlitwa uwielbienia we Wrocławiu-Strachocinie

Agata Combik Agata Combik

publikacja 22.04.2019 21:38

"Radosna pieśń" - wieczorna modlitwa uwielbienia Zmartwychwstałego Pana odbyła się w Poniedziałek Wielkanocny w parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu-Strachocinie.

Wielkanocna modlitwa uwielbienia we Wrocławiu-Strachocinie Schola prowadząca śpiew. Agata Combik /Foto Gość

Wielkanocna modlitwa uwielbienia we Wrocławiu-Strachocinie   "Chcę wywyższać imię Twe...". Agata Combik /Foto Gość Wielkanocna modlitwa uwielbienia we Wrocławiu-Strachocinie   Przyjdź Duchu Święty! Agata Combik /Foto Gość

To jedno z miejsc, gdzie radosne uwielbianie zwycięskiego Chrystusa w poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy to już kilkuletnia tradycja. Tego dnia, gdy dobiegają kresu spotkania świąteczne w gronie rodzinnym, jest czas, by świętować – także poza liturgią – we wspólnocie parafialnej.

Proboszcz, ks. Wojciech Jaśkiewicz, zaprosił do trwania przy Zmartwychwstałym Panu; do dziękczynienia za to, że daje nam udział w swej chwale – czyniąc przez Ducha Świętego swoją świątynią, „królewskim kapłaństwem, narodem świętym”. – Możemy rozgłaszać wszystkim dzieła Jego potęgi, głosić Jego śmierć i zmartwychwstanie – mówił.

Modlitwie uwielbienia towarzyszyła prośba o otwarcie się na Ducha Świętego i Jego charyzmaty, by każdy budował Kościół Zmartwychwstałego Pana zgodnie z Jego wolą. „Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc – śpiewali na zakończenie parafianie – nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg objawił swą moc”.

Wielkanocna modlitwa uwielbienia we Wrocławiu-Strachocinie   Przed Najświętszym Sakramentem. Agata Combik /Foto Gość