Poznaj dokładny przebieg trasy Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej

Prezentujemy planowany przebieg trasy #PPW2019. Zaznaczamy, że może ona ulec modyfikacjom w zależności od warunków atmosferycznych, niespodziewanych zdarzeń i remontów dróg.

Oznaczenia:
(O) – odpoczynek
(M) – odpoczynek z Mszą Św.
(N) – nocleg

Przewidywane wejście do kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej o 9.30 (pierwsza grupa). Msza św. na błoniach jasnogórskich planowana jest o 11.00.