Armia polska rośnie w siłę. Podchorążowie złożyli przysięgę

Maciej Rajfur Maciej Rajfur

publikacja 20.09.2019 18:12

Uroczystą przysięgę wojskową złożyło prawie 400 podchorążych, którzy ukończyli okres szkolenia podstawowego w Akademii Wojsk Lądowych.

Armia polska rośnie w siłę. Podchorążowie złożyli przysięgę Przysięga na sztandar Maciej Rajfur /Foto Gość

W ceremonii wzięli udział podchorążowie pierwszego roku studiów wojskowych kierunku Dowodzenie, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa oraz pierwszego roku studiów kształconych na potrzeby korpusu osobowego i medycznego.

Żołnierze wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej w piątek, 20 września, na placu apelowym AWL-u i w ten sposób zasilili Wojsko Polskie. Przed nimi pięć lat studiów i szkolenia żołnierskiego do promocji oficerskiej.

- Przysięga wojskowa to ważny osobisty akt. To żołnierskie ślubowanie na wierność Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązujące każdego żołnierza do rzetelnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny - przemawiał rektor komendant gen. bryg. Dariusz Skorupka. Zauważył, że w słowach przysięgi odnajdujemy wartości uniwersalne, które powinny być dla  żołnierzy drogowskazem. - W tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, jak sztandar, "Bóg, honor i ojczyzna" oraz deklaracja poświęcenia życia dla niej - stwierdził rektor-komendant AWL-u.

Generał cytował również słowa Jana Pawła II, który mówił, że służba wojskowa jest nie tylko zawodem, ale też wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Dowodził, że tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do ojczyzny.

Zwrócił się także do rodziców i najbliższych młodych adeptów sztuki wojskowej. - Miarą państwa sukcesów są ci młodzi ludzie, którzy złożyli publiczną deklarację wierności wobec ojczyzny. Gratuluję takiego wychowania córek i synów oraz życzę satysfakcji z ich sukcesów. Zasadniczym celem, jaki stawiamy sobie w akademii, jest wykształcenie i wychowanie zacnych oficerów, dla których triada "Bóg, honor i ojczyzna" jest wartością najwyższą - zakończył rektor-komendant.

Głos zabrał również przedstawiciel nowozaprzysiężonych, szer.pchor. Dawid Eismart.

- Złożenie przysięgi wojskowej na sztandar to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Słowa roty wprowadzające nas w poczet studentów tak zasłużonej i powszechnie szanowanej akademii wojskowej będą odtąd naszym drogowskazem. Jesteśmy świadomi, że wchodzimy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku przez kilka najbliższych lat. Obiecujemy, że mundur podchorążego Akademii Wojsk Lądowych nosić będziemy z dumą, godnością i poszanowaniem - deklarował student wojskowy.

W tym doniosłym momencie uczestniczyło wielu bliskich, członków rodzin i znajomych nowozaprzysiężonych podchorążych z całej Polski. Błogosławieństwa udzielili im kapelani Wojska Polskiego różnych wyznań, na czele z ks. płk. Januszem Radzikiem, Dziekanem Sił Powietrznych.

Akademia przeprowadziła również dynamiczny pokaz wyszkolenia podchorążych z wykorzystaniem KTO Rosomak oraz defiladę pododdziałów.