Doświadczyć i świadczyć

Karol Białkowski

|

Gość Wrocławski 41/2019

publikacja 10.10.2019 00:00

Stowarzyszenie Apostołowie Miłosierdzia półtora roku po zawiązaniu wciąż rozwija swoją działalność. A teraz zaprasza do udziału w konkursie.

Różaniec pozwala nam dotknąć całej historii zbawienia, również narodzenia i zmartwychwstania Pana Jezusa. Z tych rozważań mogą powstać piękne dzieła. Na to liczymy… Różaniec pozwala nam dotknąć całej historii zbawienia, również narodzenia i zmartwychwstania Pana Jezusa. Z tych rozważań mogą powstać piękne dzieła. Na to liczymy…
Reprodukcja Krzysztof Król /Foto Gość

Ksiądz Bartosz Trojanowski, moderator generalny, podkreśla, że wspólnota wciąż jest na etapie siania. – Jeździmy po parafiach ze świadectwem o Apostołach Miłosierdzia i o tym, co daje ta wspólnota jej członkom. Przede wszystkim dbamy jednak o formację tych, którzy już z nami są – zaznacza. Mottem wspólnoty są słowa „Doświadczyć i świadczyć miłosierdzie”.

„Doświadczyć” realizuje się m.in. przez częsty rachunek sumienia, spowiedź i kierownictwo duchowe, a także Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu. – Mówimy o tym we wstępnej formacji. Natomiast w formacji stałej najważniejszy jest rozwój duchowy, który prowadzi do „świadczyć”, czyli do realizacji miłosierdzia względem bliźniego. Nasze motto to nic innego jak parafraza słów Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – wyjaśnia kapłan. – Szukamy takiego rozwiązania, które będzie najlepsze dla tych, którzy zechcą do nas dołączyć. Dostajemy pytania również od osób, które są daleko od Wrocławia, lub od takich, dla których miejsce naszych spotkań – parafia pw. Miłosierdzia Bożego na wrocławskim Gądowie – jest niewygodne. Dlatego chcemy stworzyć oddział w innej części miasta – tłumaczy. Kolejnym pomysłem jest stworzenie możliwości duchowego członkostwa we wspólnocie. – Przygotowujemy materiały w formie zeszytów, które mają być pomocą w autoformacji niezależnie od miejsca zamieszkania. Każdy, kto chce się wspinać w swoim duchowym rozwoju, jest bliski naszemu sercu. W tym roku oficjalnie do wspólnoty zostało włączonych 12 osób świeckich. – Teraz trwa nabór chętnych do rozpoczęcia kolejnej formacji wstępnej, czyli tych, którzy chcą się uwrażliwiać na miłosierdzie – zaznacza ks. Bartosz. Dodaje, że każda osoba, która przychodzi na spotkania, jest już Apostołem Miłosierdzia. – Nie istnieje podział na tych, którzy przeszli formację lub nie. Każdy może też korzystać z owoców modlitewnych wspólnoty. Zapraszamy – dodaje ks. B. Trojanowski. Członkowie wspólnoty mają konkretną propozycję, by świadczyć miłosierdzie. – Chcemy pomóc dzieciom w sierocińcu o nazwie „Betlejem” w Kamerunie. By zebrać pieniądze, organizujemy konkurs „Dziecięca kartka pomaga”, który jest propozycją otwartą – zaznacza ks. Trojanowski. – To różańcowy konkurs plastyczny. Dowolną techniką należy przedstawić dwie tajemnice – narodzenie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zwycięskie prace tego konkursu zostaną wydrukowane w formie kartek świątecznych i będą rozprowadzane jako cegiełki na rzecz dzieci potrzebujących pomocy zarówno tutaj, w Polsce, jak i za granicą – wyjaśnia. Celem jest również uwrażliwianie na potrzeby innych od najmłodszych lat. – Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe – szkoły podstawowe klasy 0–4, szkoły podstawowe klasy 5–8 oraz szkoły średnie. Technika wykonania prac jest dowolna. Jedynym ograniczeniem jest format A4. Ważne jest również to, że każdy z uczestników konkursu powinien wykonać dwie prace: na temat narodzenia Pańskiego i zmartwychwstania – wyjaśnia ks. Trojanowski. Prace należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do końca października. Szczegółowy regulamin konkursu i potrzebne dane teleadresowe można znaleźć na www.apostolowie-milosierdzia.pl. Na zwycięzców czekają nagrody w formie bonów podarunkowych do sklepów ze sprzętem multimedialnym (1 + 300 zł, 2 + 200 zł, 5 + 100 zł). Możliwe są dodatkowe wyróżnienia i nagrody.