Oddani ideałom Armii Krajowej

Maciej Rajfur Maciej Rajfur

dodane 15.02.2020 22:17

Wrocławski oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznał odznaczenia osobom, które na co dzień poświęcają się, by popularyzować ideały Armii Krajowej.

Oddani ideałom Armii Krajowej Oznaczenie odbiera Damian Mrozek, doradca wojewody dolnośląskiego ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi. Maciej Rajfur /Foto Gość

Uroczystość przeprowadzono w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia dokładnie w 78. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Na wydarzenie przybyli kombatanci, przedstawiciele różnych formacji niepodległościowych i osoby represjonowane.

Odznakę "Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej przyznano 24 osobom w tym kombatantom AK, nauczycielom, samorządowcom i oficerom Wojska Polskiego.

Odznakę honorową AK otrzymał Dominik Rozpędowski ze stowarzyszenia „Odra-Niemen”. W Sali Sesyjnej wyróżniony został również mjr Alfons Daszkiewicz, 100-letni żołnierz Armii Krajowej, który otrzymał pamiątkową odznakę „Kolumbowie rocznik 20”.

- Kombatanci to bohaterowie i świadkowie tamtych wydarzeń, co jest ważne szczególnie teraz, w kontekście prób zakłamywania i fałszowania historii II światowej. Zostawiają nam testament, który zobowiązuje nas, żywych, do pielęgnowania etosu Armii Krajowej - mówił w swoim przemówieniu prof. Stanisław Ułaszewski, prezes wrocławskiego oddziału ŚZŻAK.

- Zmiana nazwy z ZWZ na AK miała głębokie uzasadnienie polityczne, symboliczne oraz praktyczne. Istnienie już nie związku, a armii w okupowanej Polsce podkreślało, że w kraju cały czas toczy się walka zbrojna, a ze względu na znaczenie strategiczne tego obszaru jest to istotny wkład w działania całej antyhitlerowskiej koalicji - opowiadał w swoim krótkim wykładzie Przemysław Mandela z Instytutu Pamięci Narodowej. - Członkowie Armii Krajowej byli przez legalne władze Rzeczpospolitej uznawani za takich samych przedstawicieli Sił Zbrojnych jak piloci Polskich Sił Powietrznych, jak marynarze Polskiej Marynarki Wojennej, czy piloci Polskich Sił Powietrznych. Warto, aby datę 14 lutego znali i rozumieli nie tylko historycy, ale wszyscy Polacy, którym bliskie są ideały Armii Krajowej.