Trzebnica pamięta o Janie Pawle II i prymasie Stefanie Wyszyńskim

Agata Combik Agata Combik

publikacja 24.05.2020 17:59

Na placu pielgrzymkowym można oglądać wystawę "Śladami obecności Jana Pawła II w Trzebnicy. Wielkiego przyjaciela Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego". Dla wielu mieszkańców to okazja do wspomnień.

Trzebnica pamięta o Janie Pawle II i prymasie Stefanie Wyszyńskim Polowa Msza św. Agata Combik /Foto Gość

Wystawa – zorganizowana w Roku Papieskim przez Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śl. i Urząd Gminy Trzebnica – będzie dostępna na placu przed bazyliką do końca czerwca; później będzie ją można oglądać na trzebnickim deptaku.

Została otwarta po Mszy św., odprawionej przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem ks. Piotra Filasa SDS – kustosza sanktuarium. Podczas Eucharystii rozległy się słowa Jana Pawła II; na jej zakończenie kustosz udzielił wszystkim błogosławieństwa papieskimi relikwiami.

Zobacz zdjęcia:

Pomysłodawcą inicjatywy był ks. prof. Bogdan Giemza, który przeprowadził kwerendę, wyszukując materiały źródłowe na temat pobytu w Trzebnicy obu pasterzy. Podczas wernisażu wspomniał o książce Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”, która ukazała się niedługo przed jego śmiercią i przywołanych w niej przez papieża słowach francuskiego filozofa Paula Ricouera (1913-2005): „Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości”.

– Inspiracją do przygotowania otwieranej dziś wystawy była 100. rocznica urodzin Jana Pawła II, przypadająca 18 maja 2020 r. (z tej racji Sejm RP uchwałą z 13 czerwca 2019 r. ogłosił rok 2020 Rokiem Papieskim) i przewidziana na 7 czerwca br. beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, nazywanego także Prymasem Tysiąclecia – wyjaśniał.

– Trzebnica miała to szczęście, że wielokrotnie znalazła się na szlakach posługi biskupiej kard. Karola Wojtyły i kard. Stefana Wyszyńskiego. Stało się to głównie za sprawą św. Jadwigi Śląskiej, której doczesne szczątki spoczywają w trzebnickiej bazylice. Obydwaj Wielcy Polacy nawiązywali w swoim nauczaniu do naszej Patronki, a dla Jana Pawła II stała się ona Patronką dnia wyboru na Stolicę Piotrową.

Dodał, że wystawa to wyraz wdzięczności wobec obu pasterzy. Przypomina niektóre wydarzenia dotyczące ich związków z Trzebnicą i św. Jadwigą Śląską na podstawie archiwaliów trzebnickiej bazyliki, klasztoru sióstr boromeuszek i Urzędu Gminy Trzebnica. Jest zaproszeniem do przyjęcia i pielęgnowania dziedzictwa Ojców.

– Mamy w Trzebnicy ulicę i skwer Jana Pawła II. Może warto pomyśleć, by uczcić w podobny sposób kard. Stefana Wyszyńskiego – zauważył ks. B. Giemza.

Myśl tę podjął także burmistrz Marek Długozima. Podkreślił rolę, jaką w życiu papieża odegrali Prymas Tysiąclecia, a także św. Jadwiga Śl., patronka Trzebnicy, zarazem patronka jego wyboru na Stolicę Piotrową. Przypomniał liczny udział mieszkańców miasta w papieskiej Mszy św. na Partynicach – na którą wędrowali w nocnej pielgrzymce, czy w wydarzeniach Kongresu Eucharystycznego w 1997 r.

Trzebnica pamięta o Janie Pawle II i prymasie Stefanie Wyszyńskim   Pan Andrzej Stęplowski obok planszy ukazujacej wydarzenia, w których brał udział. Agata Combik /Foto Gość

Wśród osób bardzo uważnie oglądających ekspozycję znalazł się Andrzej Stęplowski. W 1966 r., jako 13-letni chłopiec witał w imieniu trzebniczan biskupów – w tym Prymasa oraz kard. K. Wojtyłę – którzy zgromadzili się tutaj w ramach obchodów milenijnych. – Pamiętam, że wygłaszałem słowa powitania pod bazyliką, w towarzystwie dwóch jeszcze dziewcząt. Do dziś wyraźnie czuję w swoim życiu opiekę Jana Pawła II – mówi, pokazując zaprezentowane na wystawie zdjęcia z milenijnych uroczystości. – Umiałem dobrze recytować i ks. Bochenek zapraszał mnie do wystąpień w czasie podobnych wydarzeń. Witałem potem także, w latach 70., generała salwatorianów. A w tym miejscu, widocznym za zdjęciach, odgrywałem kiedyś... rolę Judasza.

Inni trzebniczanie wspominają, jak próbowano utrudniać mieszkańcom okolicznych miejscowości udział w milenijnych obchodach – do Trzebnicy docierali często drogami przez lasy.

Ks. B. Giemza, podążając tropem trzebnickich śladów obu pasterzy, często musiał się wykazać „zmysłem detektywa”, odkrywając niedostrzegane przedtem wątki. Jak mówi, wciąż rysują się nowe perspektywy dotyczące tego zagadnienia. Wiadomo, że kard. Wojtyła był w Trzebnicy 4 razy, natomiast Prymas co najmniej 5 razy – ale być może dalsza kwerenda wykaże także inne jego wizyty w tym mieście.

Honorowy patronat nad wystawą objęli abp Józef Kupny i Jarosław Obremski – wojewoda dolnośląski.