III Weekend Ewangelizacyjny. Jego Ogień w nas.

Agata Combik Agata Combik

publikacja 21.06.2020 02:34

- Chrzest Ogniem to otwarcie się na Ducha Świętego, który swoim podmuchem usuwa to, co grzeszne i słabe; czyni serce wolnym i rozpala w nim płomienie Bożej miłości - mówił bp Andrzej Siemieniewski do uczestników III Weekendu Ewangelizacyjnego "Ochrzczeni Ogniem".

III Weekend Ewangelizacyjny. Jego Ogień w nas. Modlitwa na ulicach Ostrowa Tumskiego. Agata Combik /Foto Gość

Podczas wieczornej Mszy św. w katedrze wrocławskiej biskup zwrócił uwagę na słowa niedzielnej już Ewangelii: „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach” (Mt 10).

– Chodzi o rozgłaszanie i powtarzanie tego, co apostołowie usłyszeli od Pana Jezusa. On przecież nie tylko wypędzał złe duchy, uzdrawiał, przemierzał drogami miasta i wsie Ziemi Świętej. Pan Jezus także głosił, zwiastował. Treść tego, co przepowiadał, ogłaszał, nazywamy zwykle Ewangelią, Dobrą Nowiną – mówił.

Ewangelia, jak drogocenny kamień, mieni się różnymi kolorami, promieniami. Jeden z nich zawiera się w określeniu „ochrzczeni ogniem”. Bp Andrzej tłumaczył, że to nie hasło z pobocza życia Kościoła, ale wyraża rzeczywistość centralną dla każdego chrześcijanina – nie tylko np. członka wspólnot ewangelizacyjnych. „Chrzest ogniem” wspominany jest we wszystkich Ewangeliach, a także w Dziejach Apostolskich – gdzie ponadto płomienie ognia pojawiają się przy zesłaniu Ducha Świętego.

Także i to wyrażenie kryje w sobie bogactwo treści, odsyła do tajemnic płomiennej miłości Jezusa. Jeden z wymiarów „chrztu Duchem Świętym i ogniem” przybliża w Nowym Testamencie św. Jan Chrzciciel. W jego słowach ów chrzest podobny jest do rozdzielania ziarna od plew – lekkie, bezużyteczne plewy zostaną porwane wiatrem, oddzielone od cennego ziarna. Ono pozostanie, a plewy spłoną „w ogniu nieugaszonym”.

– Ochrzczenie ogniem oznacza otworzenie się na takie działanie Ducha Świętego, który swoim podmuchem odsuwa od człowieka to, co grzeszne, słabe, co niepotrzebne, co jest grzechem, zaniedbaniem. Oddziela to jak plewy i niszczy ogniem Bożej miłości – mówił biskup.

Ten podmuch Ducha Świętego niesie uświęcenie. Boża miłości może porwać nasze grzechy i wrzucić je w ogień niepamięci. Po usunięciu ich, zostaje w sercu wolne miejsce. Czym je wypełnić?

– Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa kojarzy się z wizerunkiem serca otoczonego płonącym ogniem, miłością. Podczas tej uroczystości modlimy się, by ten płomień przeniósł się do serc ludzkich – zauważył bp Andrzej. – Najmocniej, najbardziej klarownie zajaśniał  ów płomień w sercu Najświętszej Maryi Panny, stąd po uroczystości Serca Jezusowego obchodzimy wspomnienie Jej serca. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by otwierać nasze serca na ogień, który Jezus przyszedł rzucić na ziemię.

Wyjaśniał, że przed obrazem Serca Bożego mamy stawać się jakby zwierciadłem – aby i w naszym sercu coś z tego ognia zaczęło płonąć; byśmy mogli rozsiewać w świecie ogień Bożej miłości.

III Weekend Ewangelizacyjny. Jego Ogień w nas.   U stóp figury Maryi, w dzień liturgicznego wspomnienia Niepokalanego Serca NMP. Agata Combik /Foto Gość

Mamy rozgłaszać w świetle i na dachach to, czego doświadczyliśmy w Kościele. – Powtarzajcie innym że Bóg jest miłością i rozgłaszajcie na dachach, że przyszedł ogień rzucić na ziemię. To właśnie jest ewangelizacja – mówił biskup. – Mamy przypominać sobie wszyscy nawzajem, że każdy jest grzesznikiem, ale każdy może doznać oczyszczenia podmuchem Ducha Świętego… Zgodnie z planem Bożym grzech i słabość mają być usunięte z serca – nie po to, by pozostało puste, ale po to, by zapłonął w nim ogień Bożej miłości.

Po Eucharystii o. Krzysztof Piskorz OCD zaprosił wszystkich do udziału w procesji ulicami Ostrowa Tumskiego. – Niech będzie wyrazem wiary, że Jezus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem; niech będzie uwielbieniem Najświętszego Serca Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi – mówił.

Jej uczestnicy – którzy już przed Mszą św. wzięli udział w ulicznej ewangelizacji – prosili Boga o błogosławieństwo i otwarcie serc na ogień Ducha Świętego dla archidiecezji, dla mieszkańców Ostrowa Tumskiego i całego miasta, dla seminarium wrocławskiego, spacerowiczów, turystów. Zabrzmiały pieśni uwielbienia i oklaski dla Jezusa.

Po procesji w katedrze wrocławskiej odbyło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, prowadzone przez wspólnotę „Mamre”, a następnie rozpoczęła się całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem wspólnot i wiernych archidiecezji w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4.

W niedzielę w ramach Weekendu Ewangelizacyjnego odbędzie się o 16.30 uroczysta Eucharystia w kościele pw. Świętego Krzyża, Na 17.30 zaplanowane jest uwielbienie prowadzone przez zespół N.O.E., a następnie kolejne ewangelizacja uliczna.

Zobacz także: Pierwszy dzień Weekendu Ewangelizacyjnego.