Komunikat dotyczący obowiązku uczestnictwa w Eucharystii i dyspensy

ac /Archidiecezja Wrocławska

publikacja 31.03.2021 14:27

Kto i kiedy jest zwolniony od obowiązku udziału w Eucharystii w święta nakazane? Kuria Metropolitalna Wrocławska w specjalnym komunikacie przypomina i wyjaśnia obowiązujące zasady.

Komunikat dotyczący obowiązku uczestnictwa w Eucharystii i dyspensy Eucharystia - szczyt i źródło chrześcijańskiego życia. Henryk Przondziono /Foto Gość

Oto treść Komunikatu, podpisanego przez ks. Arkadiusza Krziżoka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

„Ogólna zasada, wyrażona w Katechizmie Kościoła Katolickiego, przypomina, że z obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w święta nakazane są zwolnione wszystkie osoby »usprawiedliwione dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza« (KKK 2181).

Ważnym powodem, o którym mówi Katechizm, jest samo zagrożenie, które stwarza epidemia, dlatego osoby, które w dobrze uformowanym sumieniu podejmują decyzję o pozostaniu w domu ze względu na zagrożenie epidemią, są zwolnione z obowiązku świątecznej Eucharystii. Nie dotyczy to jednak osób, które zwalniając się z Eucharystii, nie zwalniają się jednocześnie z innych niekoniecznych spotkań i zgromadzeń.

Obowiązuje również ogólna zasada, według której, nie można wymagać od kogoś czegoś, czego dana osoba nie jest w stanie wypełnić. Stąd, jeżeli ktoś ze względu na obostrzenia (a co za tym idzie — ograniczenia związane z aktualną liczbą osób mogących jednocześnie modlić się w kościele), mimo starań i dobrej woli, nie może uczestniczyć w Mszy św. w świątyni, jest zwolniony z uczestnictwa w Eucharystii.

Dla jasności, jeżeli idzie o celebracje Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, nie mają one charakteru obowiązkowego, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu i nie potrzeba w tej kwestii dyspensy. Co do obowiązku świątecznego w przypadku Niedzieli Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego (i każdej niedzieli), obowiązują zwykłe zasady opisane powyżej”.