Oaza nad Odrą

Agata Combik

|

Gość Wrocławski 14/2021

publikacja 08.04.2021 00:00

Rok setnej rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego to okazja, by przypomnieć jego posłannictwo, ale także konkretne owoce, jakie przyniósł założony przez niego Ruch Światło–Życie w archidiecezji wrocławskiej.

Obchody w kościele pw. NMP na Piasku. Obchody w kościele pw. NMP na Piasku.
Agata Combik /Foto Gość

W ramach świętowania urodzin założyciela w kościele pw. NMP na Piasku ks. Radosław Rotman przypomniał, że za początek Ruchu w archidiecezji można uznać rok 1972 – kiedy w Bardzie odbyła się pierwsza oaza młodzieżowa, prowadzona przez ks. Jana Wurcela SDB i ks. Stanisława Babicza. Moderatorką na tych rekolekcjach była Elżbieta Krawiec, a wśród animatorów byli klerycy Kazimierz Sroka i Marek Adaszek. Już wcześniej jednak pierwsze osoby z naszej archidiecezji poznawały Ruch – w 1969 r. uczestniczyły w rekolekcjach w Krościenku.

Obecny na nich ks. Stanisław Babicz wspomina, że pierwsze spotkania z oazą zawdzięcza ks. Józefowi Mazurowi – swemu dawnemu katechecie. W Krościenku w 1969 r. razem z nim byli także inni wrocławscy klerycy: Stanisław Paszkowski, Leszek Nowak i Andrzej Jagiełło. Moderatorami diecezjalnymi na przestrzeni minionych lat byli: ks. Stanisław Babicz (1972–1998), ks. Bogusław Stec (1998–2010), ks. Grzegorz Michalski (2010–2018); obecnie jest nim ks. Radosław Rotman.

Ks. Franciszek Blachnicki wielokrotnie bywał we Wrocławiu, prowadził tu rekolekcje. – „Ruch siedzi w ludziach, a nie w akcjach” – mówi ks. Rotman, przywołując słowa ks. Babicza. – Największy owoc oazy to dojrzali, uformowani chrześcijanie. Zauważył, że do 1989 r. Ruch był w Polsce jedyną wspólnotą formacyjną o tak dużym zasięgu i sile oddziaływania. Nowe wspólnoty, które potem zaczęły rozkwitać, często były tworzone przez ludzi, którzy swoją formację zyskiwali właśnie w oazie.

Bardzo ważny w Ruchu był akcent kładziony na ewangelizację (a sam ks. Franciszek Blachnicki stwierdził kiedyś, że ośrodek wrocławski jest szczególnie żywy na tym polu), na Ewangelię wyzwolenia (co wyraża się m.in. przez krzewienie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), katechumenat (pierwsze grupy formacyjne w diecezji powstały przy katedrze, a także w Dzierżoniowie i Zgorzelcu), formację liturgiczną. Oazowicze angażowali się w służbę ludziom w Kościele i społeczeństwie. 12 księży naszej archidiecezji należy do Stowarzyszenia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, a 7 pań do Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Pierwszy Krąg Domowego Kościoła powstał we Wrocławiu w parafii pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida w 1976 roku; w roku 1979 odbyła się w Bardzie pierwsza Oaza Rodzin. – Dziękuję Bogu za ks. Blachnickiego. Moja wiara, moje rozumienie Kościoła kształtowały się na oazie. Tu zrodziło się moje powołanie kapłańskie – dzielił się świadectwem ks. Rotman.