Lepiej zrozumieć miłosierdzie

Karol Białkowski

|

Gość Wrocławski 14/2021

publikacja 08.04.2021 00:00

Ta publikacja nie tylko porządkuje wiedzę o spowiedzi, ale ukazuje też spojrzenia na sakrament pokuty i pojednania z różnych perspektyw.

Książka do nabycia w wybranych parafiach archidiecezji i Księgarni Archidiecezjalnej. Książka do nabycia w wybranych parafiach archidiecezji i Księgarni Archidiecezjalnej.
archiwum prywatne

Redaktorem wydawnictwa jest ks. dr Bartosz Trojanowski, wikariusz biskupi ds. dyscypliny sakramentów i duchowieństwa oraz moderator generalny wspólnoty Apostołowie Miłosierdzia. Podkreśla, że książka „Sakrament pokuty i pojednania. Lepiej poznać tajemnicę miłosierdzia” jest inicjatywą duszpasterską podjętą przez Apostołów, a jej forma stanowi odpowiedź na pandemiczną rzeczywistość.

Odkryć na nowo

Ksiądz Trojanowski zaznacza, że czymś wyjątkowym jest w książce kompleksowe spojrzenie na sakrament pokuty i pojednania ze strony różnych dziedzin teologicznych – biblijnej, historii Kościoła, prawa kanonicznego, liturgiki, a także teologii: duchowości, dogmatycznej, fundamentalnej i moralnej. – Poprosiliśmy o to specjalistów. Nie zabrakło również kilku słów od kapłana, który jest psychologiem. To jest ważny element przy kierownictwie duchowym, a dobry spowiednik musi znać podstawy psychologii. Ten fragment dotyka przede wszystkim lęku przed spowiedzią – wyjaśnia i przekonuje, że książka jest dobrą propozycją zarówno dla penitentów, jak i spowiedników. Zastrzega jednak, że nie jest to poradnik. – Nie dajemy instrukcji punkt po punkcie, jak się spowiadać, natomiast jest to książka napisana językiem popularnonaukowym, więc łatwo się przyswaja zawarte tam treści. Jestem przekonany, że dla każdego będzie to poszerzenie horyzontów na temat sakramentu, z którego każdy z nas powinien korzystać – dodaje.

Przekonuje, że ze względu na nowe wyzwania związane z sakramentem pokuty i pojednania to odpowiednia publikacja na ten czas. – Dzięki odświeżeniu wiedzy czytelnika chcemy pomóc odkryć na nowo, że ten sakrament został ustanowiony przez Chrystusa dla każdego z nas – zaznacza. Niektóre fragmenty książki są odpowiedzią na szczególną sytuację związaną z pandemią. – Drogi pojednania – zwyczajne i nadzwyczajne – są opisane, aby mieć świadomość ich istnienia.

Zawsze jest szansa

Czymś bardzo praktycznym w czasach, gdy jesteśmy zmuszeni do izolacji i częściej dostęp do kapłanów – a przez to także do sakramentów – jest niemożliwy, są nadzwyczajne formy, które mogą być szansą na życie w łasce uświęcającej. Wielu jednak nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. – Akt żalu doskonałego sprawia, że można pojednać się z Bogiem, człowiekiem i Kościołem na przykład jeśli czujemy lęk przed ewentualnym kontaktem ze spowiednikiem – wyjaśnia.

Od razu jednak dodaje, że gdy przeszkody ustaną, warto te wszystkie grzechy, które na nadzwyczajnej drodze pojednania były odpuszczone, poddać pod osąd kapłana, który ma „władzę kluczy”. – To prawda, że te grzechy są odpuszczone, bo dzieje się to z Bożej mocy, ale osąd „władzy kluczy” jest ważny dla naszego duchowego wzrostu – wyjaśnia. Istnieją też bardzo szczególne zasady dla tych, którzy chorują na COVID-19. – Stolica Apostolska udzieliła szczególnych odpustów związanych z taką sytuacją. Można powiedzieć, że taka osoba nie tylko otrzymuje odpuszczenie grzechów dzięki aktowi żalu doskonałego, ale jednocześnie może uzyskać na nadzwyczajnych warunkach odpust zupełny na godzinę śmierci – mimo braku kontaktu z kapłanem.

Osobiste doświadczenie

Spowiedź sakramentalna jest praktyką, która bardziej niż inne pozwala nam osobiście doświadczyć wielkości, piękna i odnawiającej mocy Bożego miłosierdzia. Kiedy penitent przyklęka przy konfesjonale, zbliża się rzeczywiście do miłości Ojca, wchodzi w miłosierne serce Boga, które jako jedyne jest w stanie uleczyć rany duszy, usunąć grzech, niepozwalający nam żyć w przyjaźni z Nim, i uczynić wszystko nowe w wiernych, którzy z pokorą i szczerą skruchą błagają o przebaczenie. Konfesjonał zatem staje się uprzywilejowanym miejscem ewangelizacji, przekazem zdrowej nauki i edukacji sumienia każdego wierzącego. ks. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej i profesor na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, fragment wstępu

Pomoc dla wszystkich

Cieszę się, że w tym szczególnym czasie kapłani archidiecezji wrocławskiej przygotowali publikację, która wieloaspektowo podejmuje temat sakramentu pojednania. Jestem przekonany, że ta interdyscyplinarna współpraca będzie wartościowym opracowaniem nie tylko dla specjalistów, ale także stanie się pomocą dla duszpasterzy oraz wiernych, aby mogli jeszcze lepiej zrozumieć tajemnicę Miłosierdzia doświadczaną w sakramencie pokuty i pojednania. Lekturę tej książki wszystkim polecam. abp Józef Kupny, fragment recenzji z okładki