Fałszywe ogłoszenia duszpasterskie

mjr

publikacja 20.06.2021 17:50

Przy kościele pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu ktoś wywiesił ogłoszenie z decyzją o ekskomunice posłów i senatorów PiS, którą nałożył biskup... wałbrzyski.

Fałszywe ogłoszenia duszpasterskie Ogłoszenie wywieszone w dzielnicy wrocławskiej Nowy Dwór. Archiwum prywatne

Zorientowani i zaangażowani w Kościele wierni zorientują się, że to fałszywe pismo, natomiast wygląda ono dość wiarygodnie, przywołując kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim, że:

Komisja Episkopatu Polski do spraw rozwoju rodzin, mając na względzie ochronę praw najsłabszych, ubolewając nad wykorzystaniem autorytetu moralnego Kościoła w celach niegodnych, orzeka niniejszym: o nałożeniu kary ekskomuniki na wszystkich, którzy w dniu 22 października 2020 czynnie pełnili funkcję posła lub senatora PiS. [...]

Przypominamy, iż w związku z powyższym posłowie i senatorowie PiS objęci są zakazem przyjmowania sakramentów, jak i czynnego uczestniczenia we Mszy świętej.

Z pasterską troską przypominamy o wolności wyboru, sumienia i wyznania, przysługującej każdemu człowiekowi i wyrażanej w niezmiennym nauczaniu Kościoła, z którym obecne prawo świeckie, mające chronić życie poczęte za wszelką, stoi w głębokiej niedającej się pogodzić sprzeczności.

Pismo podpisał wymyślony biskup Jacek Florian Myszkowski z diecezji wałbrzyskiej, która nie istnieje (Wałbrzych to teren diecezji świdnickiej). 

Jest to ogłoszenie fałszywe. Taka kara ekskomuniki nigdy nie miała miejsca.