Protesty wobec Nagrody Wrocławia dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

ac /inf.pras.

publikacja 23.06.2021 12:52

Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wycofania decyzji o Nagrodzie Wrocławia dla OSK Kobiet została złożona 23.06. w Urzędzie Miejskim. List otwarty do przewodniczącego RM skierował radny Andrzej Kilijanek. Na 24 czerwca zapowiadany jest protest na rynku. Swoje stanowisko wyrażają również Civitas Christiana i Akcja Katolicka.

Protesty wobec Nagrody Wrocławia dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Protesty OSK przetoczyły się przez miasta całej Polski. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Petycja została złożona w biurze podawczym Urzędu Miejskiego.

24 czerwca o 11.00 na rynku wrocławskim odbędzie się protest różnych organizacji oraz mieszkańców Wrocławia sprzeciwiających się nagrodzie dla OSK.

Okręg Wrocławski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin przekazał wraz ze swoim pismem listę podpisów Dolnoślązaków sprzeciwiających się nagrodzie. Zwraca uwagę na fakt, że formuła OSK – przecząca idei dysputy, współpracy różnych środowisk – stoi sprzeczności z hasłem „Wrocław - Miasto Spotkań”.

„Rozwijany przez panią Lempart Strajk Kobiet – piszą – nie wniósł nic co pozostawiłoby po sobie wrażenie rozwiązanych problemów społecznych. Nawoływania do wyjścia na ulicę, nie zbudowały żadnej formuły, która w sposób sensowny rozważyłaby stanowiska różnych stron i doprowadziła do obiektywnej dyskusji, do szukania rozwiązań prawnych, administracyjnych i społecznych oraz wprowadzania nowych, akceptowalnych przez większość społeczeństwa norm zachowań.

Wręcz przeciwnie, skrótowa ocena sytuacji i działania, graniczące z prowokowaniem grup społecznych do eskalacji emocji niszczących ład społeczny i podważających wszelkie autorytety, doprowadzały wręcz do niespotykanej dotąd w Polsce agresji werbalnej i materialnej na osoby wierzące. Na skutek tych niekontrolowanych zachowań dochodziło do dewastacji obiektów sakralnych. Przerzucano ciężar oskarżeń na środowiska kościelne, które nie było decydentem wprowadzanych projektów ustawowych. Byliśmy również świadkami takiego formułowania opinii o przeciwnikach politycznych, które w żaden sposób nie mogą mieścić się w kanonie demokratycznego dialogu.

Bezrefleksyjne przyjęcie zasady wolności kobiet do podejmowania swobodnej decyzji o aborcji, nie poprzedzonej ani zbadaniem okoliczności, ani próbą kompetentnej pomocy w sytuacjach życiowych, uderza w wartość rodziny, będącej fundamentem każdego narodu, ale i dobra osobistego obywateli.

Można by pomyśleć, że niektórzy chcieliby podciągnąć nagrodę Miasta Wrocławia pod przyznawaną Europejską Nagrodę Obywatelską „the European Citizenship Awards”. Pamiętajmy jednak, że nagroda ta wiąże się między innymi z zapobieganiem przyczynom zjawisk ekstremistycznych, natomiast działalność pani Lempart, nawet jeśli w jakimś stopniu początkowo chcąca okazać swoją wolę i punkt widzenia innych osób wobec spraw które postrzega inaczej, doprowadziła zebrane osoby do reakcji na trudne problemy społeczne, nie wskazując konstruktywnych rozwiązań, tak by w dalszej perspektywie czasu, ludzie pomimo różnych stanowisk umieli okazywać sobie wzajemny szacunek. Celem nagradzania nie jest chyba popieranie populistycznych form skłócania środowisk (…)”

*

List otwarty Radnego Rady Miejskiej Wrocławia Andrzeja Kilijanka (PIS):

Szanowny Panie Przewodniczący,

Święto Wrocławia obchodzimy 24 czerwca, czyli w dniu, gdy w Kościele Katolickim wspominamy św. Jana Chrzciciela – patrona archidiecezji wrocławskiej. Wizerunek świętego znajduje się w centralnym polu herbu Wrocławia. Niestety ten wyjątkowy dzień zostanie wykorzystany do zademonstrowania manifestu, legitymującego agresję, przemoc słowną,
a także wandalizm, bowiem Nagroda Wrocławia ma zostać przyznana tzw. Obywatelskiemu Strajkowi Kobiet.

Ja protesty organizowane przez Obywatelski Strajk Kobiet zapamiętam z obscenicznych zachowań, wulgarnych krzyków, obraźliwych transparentów, ataków na kościoły, wymazanych farbą przystanków i chodników Wrocławia. Zapamiętam też zniszczoną, „świeżo” wyremontowaną elewację budynku znajdującego się przy Placu Solidarności.

Niestety! Dziewiętnastu radnych uznało, że te (nazwijmy to)  występki stanowią argument do przyznania Nagrody Wrocławia tej ekstremistycznej organizacji. Nie akceptuję takiej decyzji, podobnie jak nie akceptuje jej część organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

Chcę podkreślić, że Nagroda Wrocławia nie powinna służyć promocji działań szkodliwych społecznie, a w mojej ocenie tak stanie się w tym roku.

Mając na uwadze powyższe, podjąłem decyzję, że nie wezmę udziału w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

*

Swoje stanowisko wyraziło również Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana:

a także Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej:

Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec przyznania przez radę miejską Wrocławia prestiżowej Nagrody Wrocławia Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet.

Decyzja radnych Wrocławia nie zapadała jednomyślnie, a wręcz ledwie przeszła, świadczy to też o tym jak jest to kontrowersyjna i niezrozumiała decyzja nawet dla tych, którzy ją podejmowali.Budzi ona nasz sprzeciw z wielu względów.

Nagradzanie organizacji, która pokazała, że za nic ma prawo i dobre obyczaje, stwarza niedobry precedens.

Jak można stawiać na piedestale ludzi, którzy dopiero co atakowali nasze święte miejsca, atakowali i bezcześcili pomniki i świątynie oraz atakowali księży. Swoimi symbolami obwieszali nie tylko nasze krzyże, ale też miejsca pamięci narodowej.

Jak można podczas Święta Wrocławia promować organizację, która wielokrotnie łamała prawo, atakując też fizycznie działaczy prolife.

Jak można dawać przyzwolenie dla ludzi głoszących cywilizację śmierci, domagających się zabijania dzieci nienarodzonych.

Takie postępowanie to danie racji dla sił destrukcyjnych, antyobywatelskich i nie dających się w żaden sposób zaakceptować w demokratycznym społeczeństwie.

Czy rada miejska chciała tym samym dać rację tym ludziom, tylko dlatego że dali wyraz swojemu sprzeciwu wobec rządu? Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, a trudno znaleźć obiektywne argumenty za przyznaniem tej Nagrody, to pokazuje, że część radnych kierowała się pobudkami politycznymi,
a nie merytorycznym uzasadnieniem.

Wyrażamy głęboki żal i ubolewanie, że w mieście, którego patronem jest św. Jan Chrzciciel,w którym trwałe ślady zostawił św. Jan Paweł II, doszło do tak gorszącej decyzji. Chcemy wierzyć, że radni Wrocławia wykażą się jeszcze refleksją i swoją decyzję zweryfikują.

W imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej: Janusz Wolniak – Prezes Zarządu DIAK, Eugeniusz Kaźmierczak – Prezes honorowy DIAK.
 

O Nagrodzie Wrocławia dla OSK pisaliśmy również tu: