Zmarł ks. prof. Józef Swastek - ceniony historyk Kościoła

kama, rs, nż

publikacja 13.07.2021 17:00

Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i zasłużony kapłan odszedł 13 lipca - we wspomnienie św. Andrzeja Świerada, do którego miał szczególne nabożeństwo. Przeżył 85 lat.

Zmarł ks. prof. Józef Swastek - ceniony historyk Kościoła Śp. ks. prof. Józef Swastek był zasłużonym kapłanem archidiecezji wrocławskiej. Maciej Rajfur /Foto Gość

W pamięci diecezjan i duchowieństwa zapadł jako kapłan głęboko zaangażowany w życie lokalnego wrocławskiego Kościoła. Znany z rozlicznych publikacji historycznych, dla wielu był naukowym mistrzem i przyjacielem. 

Ksiądz Józef Swastek urodził się 22 lipca 1936 r. w Tropiu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1960 r. z rąk bp. Andrzeja Wronki. Przez jeden rok był bibliotekarzem w Arcybiskupim (Wyższym) Seminarium Duchownym, a następnie wikariuszem i katechetą w Oleśnicy. W 1962 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1966 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Jadwigi we Wrocławiu - Leśnicy. Tu mimo licznych zajęć kontynuował badania naukowe, które w 1968 r. zaowocowały doktoratem.

W 1969 r. przyjął funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1969-1973), a w latach 1970-1972 był prefektem w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym, wykładowcą metodyki (od 1969) i historii Kościoła (od 1983). Ponadto od 1972 do 1994 roku był wykładowcą historii Kościoła w Studium Katechetycznym we Wrocławiu. 

Od 1972 roku pełnił funkcję kapelana u sióstr elżbietanek we Wrocławiu przy ul. Strzeleckiej. W 1985 roku otrzymał z rąk Jana Pawła II godność kapelana honorowego. W 1996 r. został kanonikiem gremialnym wrocławskiej kapituły katedralnej. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a w 2001 r. stanowisko profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

Jako sekretarz generalny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu miał szczególne zasługi w organizowaniu uczelni. Wiele czasu poświęcał sprawom organizacyjnym i korespondencji z władzami kościelnymi i państwowymi. Przygotowywał programy rad wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego.

 Pod jego kierunkiem studenci i studentki PWT we Wrocławiu przygotowali około 700 prac magisterskich, licencjackich i doktorskich.

- Po mieście poruszał się zawsze pieszo, stąd często można go było spotkać z czarną torbą w ręku podążającego w kierunku swojej uczelni, albo wracającego do klasztoru - wspomina ks. prał. Ryszard Staszak, przyjaciel ks. prof. Swastka.

Podkreśla, że zmarły kapłan chętnie służył radą i pomocą zainteresowanym, tłumacząc cierpliwie zasady pisania pracy naukowej, uzupełniając brakujące pozycje bibliograficzne i poprawiając błędne sformułowania czy niedopatrzenia. Nie zważał przy tym na czas należnego mu odpoczynku czy porę posiłków. Miał zawsze bardzo wielu studentów, których prace były zazwyczaj wysoko oceniane.

Twórczość naukowa ks. prof. Józefa Swastka, począwszy od pracy magisterskiej, doktorskiej i habilitacyjnej, skupia się zasadniczo na życiu świętych w Kościele. Kilka znakomitych biogramów świętych zamieścił w serii poświęconej polskim świętym pod red. o. Joachima Bara oraz w Encyklopedii katolickiej. Do tego działu należą również prace poświęcone wybitnym postaciom i historykom polskiego Kościoła z zakresu badań nad dziejami kultury umysłowej.

- Szczególnie czcił w swoim życiu św. Andrzeja Świerada. Na wyszczególnienie zasługują artykuły poświęcone właśnie św. Świeradowi, patronowi Tropia i diecezji tarnowskiej. Co ciekawe i niesamowite, zmarł 13 lipca - właśnie we wspomnienie św. Andrzeja Świerada - podsumowuje ks. prał. Staszak, proboszcz parafii w Sulistrowicach.

Zmarł ks. prof. Józef Swastek - ceniony historyk Kościoła