Ten wybór jest ważny

kb

|

Gość Wrocławski 40/2021

publikacja 07.10.2021 00:00

W niedzielę 17 października wrocławianie wybiorą członków rad osiedli.

Udział w głosowaniu to najprostsza droga do tego, by mieć wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu swojego domu. Udział w głosowaniu to najprostsza droga do tego, by mieć wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu swojego domu.
Jędrzej Rams /Foto Gość

Samorząd osiedlowy to przedstawiciele mieszkańców osiedla, najmniejszej jednostki administracyjnej miasta. Są to więc osoby najbardziej zorientowane w bieżących potrzebach lokalnej społeczności. – Wybór zaangażowanych radnych osiedlowych, którym zależy na dobru okolicy, przekłada się na komfort życia mieszkańców, zarówno w sensie infrastrukturalnym, jak i społecznym.

Biorąc udział w wyborach do rad osiedli, wskazujemy osoby, które będą przez 5 lat kreować przestrzeń, w której mieszkamy na co dzień – wyjaśnia Beata Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

O tym, jakie są konkretne kompetencje samorządów osiedlowych, można przeczytać w ich statutach. Wśród najważniejszych zadań jest organizowanie lub inicjowanie działań lokalnych, ważnych z punktu widzenia społeczności. – Szczególnie widoczne są działania społeczne organizowane przez samorządy osiedlowe samodzielnie lub współorganizowane z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi lokalnymi partnerami. Kluby seniora, chóry osiedlowe, warsztaty edukacyjne, plenerowe festyny i pikniki czy świąteczne spotkania mieszkańców – wymienia.

Łącznie w granicach Wrocławia jest 48 samorządów, które mają do dyspozycji niemal 2 mln zł. Dodatkowo każda rada może też wnioskować o dodatkowe pieniądze z programów dedykowanych radom osiedli: z Funduszu Czasu Wolnego czy Senioralnego Funduszu Osiedlowego, ale także środków inwestycyjnych w ramach Funduszu Osiedlowego. Beata Nawrotkiewicz podkreśla, że w codziennym funkcjonowaniu rady otrzymują wparcie we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, natomiast wiele spraw jest ustalanych również z urzędnikami Urzędu Miejskiego, a także spółek i jednostek miejskich.