Młodzież zainspirowana

Karol Białkowski

|

Gość Wrocławski 2/2022

publikacja 13.01.2022 00:00

Rozpoczynają się zmagania w ramach II Międzynarodowego Konkursu Biblijno-Fotograficznego.

	Zdjęcie pt. „W rajskim ogrodzie” Martyny Frysztak zwyciężyło  w kategorii fotografia realistyczna  w ubiegłorocznej  edycji konkursu. Zdjęcie pt. „W rajskim ogrodzie” Martyny Frysztak zwyciężyło w kategorii fotografia realistyczna w ubiegłorocznej edycji konkursu.
Archiwum konkursu

Inicjatywa jest związana z Tygodniem Biblijnym i Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, a jego organizatorami są dwie oławskie szkoły – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków.

– Tematem tegorocznej edycji projektu jest „Kobieta w Biblii”. Dotyczy to zarówno konkursu biblijnego, jak i fotograficznego. Uczestnicy – uczniowie VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie liceów i techników, a także młodzież posługująca się językiem polskim w wieku 14–18 lat – mogą wziąć udział w obu konkursach lub wybrać jeden z nich – mówi jedna z organizatorek, Jolanta Szewczyk, nauczycielka języka polskiego. – Celem jest zainteresowanie młodzieży Biblią w aspekcie treści doktrynalno-moralnych oraz duchowych, a także Biblią jako dziełem o ogromnym potencjale artystycznych inspiracji. W przypadku konkursu biblijnego pierwszy etap ma odbyć się w szkołach macierzystych do 15 marca. – Sposób eliminacji chcielibyśmy zostawić do wewnętrznego ustalenia nauczycielom. Z danej placówki może zostać zgłoszonych maksymalnie pięć osób – dodaje Jolanta Szewczyk. Będą rozpatrywane również zgłoszenia indywidualne, zwłaszcza od uczestników zagranicznych. Drugi i ostatni etap to Wielki Test ze Znajomości Biblii, który odbędzie się online 5 kwietnia. Oprócz dobrych odpowiedzi na zadane pytania będzie się też liczyła szybkość ich udzielenia. – Zakres tekstów z Pisma Świętego, które są jego podstawą, podajemy w regulaminie – zaznacza. W przypadku konkursu fotograficznego terminy i zasady są bardzo podobne. Jurorzy w szkołach mogą wybrać do pięciu uczestników, których prace – maksymalnie trzy fotografie – zostaną przesłane do organizatorów (w formie elektronicznej i wydruku w formacie A4) do 5 kwietnia. Inspiracją dla autorów zdjęć mogą być te same fragmenty z Pisma Świętego, które są podstawą do testu wiedzy biblijnej, ale również obrazy biblijne mistrzów malarskich z epoki średniowiecza czy renesansu. W tym przypadku niezależne jury będzie oceniać kilka aspektów nadesłanych prac: interpretację wybranej sceny, budowę i kompozycję fotografii, walory artystyczne, a także oryginalność, pomysłowość i twórcze ujęcie tematu. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach – fotografia realistyczna i fotografia alegoryczna. Ogłoszenie wyników obu konkursów zaplanowano na Tydzień Biblijny. – Lista laureatów zostanie opublikowana 5 maja na stronach internetowych szkół organizatorów, natomiast uroczysta gala laureatów odbędzie się w formie stacjonarnej (transmisja również w internecie) 15 czerwca w Oławie.