Kuria Metropolitalna Wrocławska

dodane 12.04.2011 02:00

Kuria Metropolitalna Wrocławska

50-328 Wrocław, ul. Katedralna 13
tel.: 71/327-11-11; fax: 71/322-82-69

Kuria urzęduje w:
- poniedziałki-piątki: 9.00-14.00
- środy: 9.00-17.00

Kuria nie urzęduje:
- w soboty
- w dni ustawowo wolne
- w Wielki Piątek
- w Wielką Sobotę
- w poniedziałek po Uroczystości
  Zesłaniu Ducha Świętego
- w Uroczystość Narodzenia
  św. Jana Chrzciciela (24 VI)
- we Wspomnienie Wszystkich
  Wiernych Zmarłych (2 XI)
- w Wigilię Narodzenia Pańskiego
  (24 XII)
- w ostatnim dniu roku (31 XII)

e-mail: kuria@archidiecezja.wroc.pl

rzecznik: rzecznik@archidiecezja.wroc.pl

www.archidiecezja.wroc.pl

Wydział Duszpasterski

Dyrektor: ks. dr Marian Biskup

tel. 71/327-11-77
e-mail: duszpasterski@archidiecezja.wroc.pl

Wydział Katechetyczny

Dyrektor:

Ks. dr Krzysztof BORECKI, ust. 2015,
tel.: 71/327-11-67
e-mail: katechetyczny@archidiecezja.wroc.pl

Sekretariat
S. mgr lic. Jolanta Mariola ZIÓŁKOWSKA SJK, ust. 1996,
tel.: 71/327-11-67
e-mail: s.jolanta@archidiecezja.wroc.pl

Wydział Finansowo – Gospodarczy

Dyrektor
Ks. mgr lic. Stanisław STELMASZEK, ust. 2014,
e-mail: gospodarczy@archidiecezja.wroc.pl

Wicedyrektor
Ks. mgr Bartłomiej BŁOŃSKI, ust. 2014,
e-mail: gospodarczy@archidiecezja.wroc.pl

Kierownik Sekretariatu
p. mgr Ewa MARTOWICZ, ust. 2016,
tel.: 71/327-11-29, 71/327-11-53, 71/327-11-35
e-mail: sekr.gosp@archidiecezja.wroc.pl

Archidiecezjalne Studium Organistowskie

Dyrektor: ks. dr Zdzisław Madej

Adres: 50-328 Wrocław
ul. Katedralna 4;
Telefon: (71) 327-11-08

Metropolitalny Sąd Duchowny

Kontakt:

tel. 071/327-11-21 lub 071/327-11-23 (notariat)
e-mail: sad@archidiecezja.wroc.pl

Wikariusz sądowy:

Ks. dr Bolesław Orłowski
e-mail: ks.B.Orlowski@archidiecezja.wroc.pl
tel. 71/327-11-14.

Wikariusz sądowy pomocniczy: Ks. dr Marian Kowalski
e-mail: ks.M.Kowalski@archidiecezja.wroc.pl
tel. 71/327-11-02.

Referat ds. sztuki sakralnej

Referent: ks. Czesław Mazur

Telefon: (71) 78-26-171

Tagi: